Flora Rauter

A V T O R I C A
Flora Rauter, rojena 1896 v Šentlenartu pri Sedmih studencih, umrla 1996 v Beljaku. Oče železničar, zato je Flora Rauter v svoji mladosti živela na Štajerskem, v Beljaku, v Soški dolini, pozneje na Hrvaškem in Češkem. S 25 leti se je poročila v Šentjakob v Rožu. Šivilja, gospodinja, izdelovalka vencev.

»Flora Rauter je klasičen primer ljudske pesnice, ki je ustvarjala za oba kulturna kroga na Koroškem, slovenskega in nemškega. V svoji dvojezični pesmi ›Dežela ob Dravi – Land an der Drau‹ ob koncu dodaja geslo: ›Oba jezika mi šele dajeta celoto!‹« (Herta Lausegger v predgovoru h knjigi)

Flora Rauter 1 D E L O
Kot zemljo orje Bog srce. Pesmi. Izbrala, uredila in za tisk pripravila Tone Pretnar in Herta Lausegger. Celovec-Dunaj: Mohorjeva, 1991. 68 str.