Hanzej Wuttej

A V T O R
Hanzej Wuttej, rojen 1947 v Šentprimožu. Živi tam kot zidar.

Hanzej Wuttej 1 D E L O
Moj svet. Pesmi. Uredil in napisal spremno besedo Janko Messner. Celovec: Mohorjeva, 2004. 64 str.