Karla Haderlap

A V T O R I C A
Karla Haderlap, rojena 1938 v Remšeniku pri Železni Kapli. Obiskovala ljudsko šolo v Lepeni in gospodinjsko šolo v Šentrupertu pri Velikovcu. 34 let je bila kmetica. Od 70ih let naprej piše priložnostne in poljudne pesmi. Živi v Železni Kapla.

Karla Haderlap 1 D E L O
Leta človekova. Pesmi in zgodbe iz kapelških grap. Uredila in lektorirala France Vrbinc in Maja Haderlap. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2005. 144 str.