Kati Marketz

A V T O R I C A
Kati Marketz, roejna 1933 v Kršni vasi pri Šentlipšu. Po ljudski šoli (brez pouka slovenščine) je obiskovala gospodinjsko šolo, potem je bila kmetica na domači kmetiji. Od 1988 živi v Globasnici.

Kati Marketz 1 Kati Marketz 2 Kati Marketz 3 D E L A
Babica pripoveduje. Ilustracije Petra Smolej. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1997. 107 str.

Moj domači kraj. Št. Lipš in okolica včeraj in danes. Soavtor Primož Lužnik. [s. l.: s. n.], [2000?]. 71 str.

Moje pesmi. Uredil France Vrbinc. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2003. 160 str.

Cvetoča roža v božjem vrtu. Fotografije Wilhelm Kraiger. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2005. 93 str.

Spomini na mladost v zadnji vojni. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2007. 86 str.

Kikiriki, v šolo se mudi! Celovec: Mohorjeva. 198 str.