Lojze Wieser

A V T O R
Lojze Wieser, rojen 1954 v Celovcu. 1981 do 1986 vodja Založbe Drava v Celovcu. Od 1987 naprej lastnik Založbe Wieser v Celovcu.

Lojze Wieser 1 Lojze Wieser 2 Lojze Wieser 3 D E L O
Die Zunge reicht weiter als die Hand. (Jezik seže dlje kakor roka) Pripombe obmejnega založnika. Izbrali in uredili Barbara Maier, Franz V. Spechtler in Peter Handke. Dunaj: Czernin, 2004. 318 str.

Kochen unter anderen Sternen. Geschichten von entlegenen Speisen. (Kuhanje pod drugimi zvezdami. Zgodbe o daljnih jedeh.) Dunaj: Czernin, 2007. 127 str.

S knjigo v svet. Eseji in pripombe 1981–2006. Celovec: Wieser, 2007. 193 str.

Kuhanje pod drugimi zvezdicami. Zgodbe o daljnih jedeh. Prevedel Brane Čop. Volče: KD Myra Locatelli, 2009. 91 str.

Kuvanje pod drugim zvezdama. Priče o dalekim jelima. Prevedel Zlatko Krasni. Beograd: Geopoetika, 2009. 97 str.

Geschmacksverwandtschaften Eine kleine europäische Speisefibel mit Rezepten. Skupno s Christofom Wagnerjem in Barbaro Maier. Celovec: Wieser, 2009. 221 str.

I Z D A J A T E L J
Europa erlesen. Karst. Izdal Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 1997. 240 str. (Europa erlesen)

Andrej Šuster Drabosnjak, Litanije. Uredil Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 1997. 54 str.

Europa erlesen. Kärnten. Izdal Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 1998. 297 str. (Europa erlesen)

Europa erlesen. Senza confini. Brez meja. Ohne Grenzen. Izdal Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 1999. 242 str. (Europa erlesen)

Europa erlesen. Ljubljana. Izdala Denis Poniž in Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 1999. 227 str. (Europa erlesen)

Der Vielfalt verpflichtet. Europa im Gespräch. (Zavezan raznovrstnosti. Evropa v pogovoru.) Izdala Lojze Wieser in Bernhard Rinner. Celovec: Wieser, 2005. 151 str.