Lovro Kaselj

A V T O R
Lovro Kaselj (tudi Kassl), rojen 1913 v Stari vasi pri Grebinju, umrl 2007 Hodišah. Akronim LKH (= Lovro Kaselj Hodiše). Gimnazija v Celovcu, nova maša 1939. Od 1952 do 2002 župnik v Hodišah.
Duhovnik, publicist, književnik. Že kot bogoslovec je sodeloval pri reviji bogoslovcev Bratoljub. Bil je urednik mesečnika Vera in dom in naslednika Družina in dom. Od 1971 do 1983 je bil predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu, od 1989 do smrti častni predsednik. Kaselj se je udejstvoval predvsem v kulturni publicistiki, pisal pa je tudi pesmi in prozo ter ljudske igre.

Lovro Kaselj 1 Lovro Kaselj 2 D E L A
Lovro Kaselj. Zbornik z izbranimi deli. Uredila Marija Makarovič. Celovec: Krščanska kulturna zveza, 2003. 569 str.

Sadovi večerne zarje. Uredil in napisal spremno besedo Marjan Strojan. Uvod Janko Zerzer. Izdali Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev in Mohorjeva založba. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2000. 176 str.

P R E V O D I
Max Mell, Igra apostolov. (= Apostelspiel) Prevod Lovro Kaselj. Celovec: Mohorjeva, 1980. 42 str.

Dolores Vieser, Podkrnoški gospod. (= Der Gurnitzer) Prevod Janez Pucelj in Lovro Kaselj. Celovec: Mohorjeva, 1993. 311 str.