O drugi liriki in prozi

V to kategorijo smo uvrstili dela, ki jih ni mogoče nedvoumno uvrstiti v kako drugo kategorijo. Deloma gre tudi za dela ljudskopesniškega ali večerniškega značaja, deloma so napisane za posebna priložnosti ali pa nimajo večjih literarnih in estetskih ambicij. Vendarle jih kaže zabeležiti kot izraz samosvojega literarnega hotenja in ustvarjanja v slovenskem jeziku na Koroškem.