Andrej Kokot 1Andrej Kokot 2Andrej Kokot 3

Andrej Kokot

Andrej Kokot, rojen 1936 v Zgornji vasi pri Kostanjah. Od 1942 do 1945 med družinami, ki so jih nacisti pregnali v Nemčijo. Ljudska šola na Kostanjah, Slovenska kmetijska šola v Podravljah.

Delal je kot šofer, nato od 1960 do 1980 pri Slovenski prosvetni zvezi v Celovcu. 1980–1991 je bil urednik za kulturo pri tedniku Slovenski vestnik.
Umrl je novembra 2012 v Celovcu.

Andrej Kokot je pisal liriko in prozo in prevajal iz slovenščine (mdr. Srečko Kosovel skupaj s Helmutom Scharfom) in v slovenščino (mdr. Peter Handke, Erich Fried, Peter Paul Wiplinger, Michael Guttenbrunner).