Cvetka Lipuš 1Cvetka Lipuš 2Cvetka Lipuš 3

Cvetka Lipuš

Cvetka Lipuš, rojena 1966 v Železni Kapli. Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu. Študij slavistike in primerjalne književnosti na celovški univerzi. Diplomska naloga o Dragu Jančarju, 1997. Po letu 1981 nekaj let v uredništvu revije mladje. Od leta 1995 študij knjižničarskin in informacijskih ved v ZDA.

Cvetka Lipuš piše poezije. Objavlja v slovenskih in drugih revijah. Njene pesmi so prevedene v nemščino, angleščino, italijanščino, srbščino, rancoščino in druge jezike.
Cvetka Lipuš živi kot knjižničarka Pittsburghu v ZDA.

>> Dela | Nagrade
>> Branje za pokušino