Erich Prunč 1Erich Prunč 2Erich Prunč 3

Erich Prunč

Erich Prunč (psevdonim Niko Darle), rojen 1941 v Škocjanu. Gimnazija na Plešivcu in v Celovcu. Študij slavistike v Grazu.

Erich Prunč je bil s Florjanim Lipušem in Karlom Smollejem v začetku 60ih let soustanovitelj literarne revije mladje. Ustanovil in vodil je oder mladje.

1988 imenovanje za vodjo novo ustanovljene katedre za prevajalske vede na univerzi Karla Franza v Grazu. Številne objave na področju slavistike in prevajalskih ved s težišči zgodovina prevajalskih ved, prevajalska kultura in prevajalska etika. Profesor na Inštitutu za teoretske in uporabne prevajalske vede na univerzi v Grazu.

Erich Prunč živi v Grazu.