Fabjan Hafner 1Fabjan Hafner 2Fabjan Hafner 3

Fabjan Hafner

Fabjan Hafner, rojen 1966 v Celovcu. Gimnazija v Celovcu, študij nemške filologije in slavistike v Grazu. Diplomska naloga o Gustavu Januüu. 1992 do 1997 avstrijski lektor za nemščino na ljubljanski univerzi. – Sodelavec Musilovega inštituta za raziskovanje literature na celoški univerzi. 2006 disertacija: »Die Abwesenheit des Anderen. Slowenien, die Slowenen und das Slowenische im Werk Peter Handkes« (Odsotnost drugega. Slovenija, Slovenci in slovensko v delu Petra Handkeja). Fabjan Hafner je nepričakovano umrl meseca maja 2016, tik pred svojim 50. rojstnim dnevom, na domači Bistrici v Rožu.

Fabjan Hafner je pisal v obeh koroških deželnih jezikih, bil je prevajajalec iz slovenščine in literarni znanstvenik. Sodeloval je v ureništvu revije mladje. Številni literarni prevodi iz slovenščine, mdr. dela Florjana Lipuša, Draga Jančarja, Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Maruše Krese, Maje Vidmar.