Florjan Lipuš 1Florjan Lipuš 2Florjan Lipuš 3

Florjan Lipuš

Florjan Lipuš (psevdonim Boro Kostanek, Slavko Slovenec), rojen 1937 Lobniku pri Železni Kapli. Njegovo mater so nacionalsocialisti deportirali in je umrla 1943 v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Gimnazija na Plešivcu. V tem času prve objave. Po štirih letih bogoslovja na celovškem semenišču je leta 1962 izstopil in delal v različnih poklicih.

1966 zaključi učiteljišče v Celovcu, nato je učitelj na dvojezičnih šolah v Remšeniku in Lepeni. Od 1985 do upokojitve 1998 je bil vodja dvojezične ljudske šole v Šentlipšu.

Florjan Lipuš je bil z Erikom Prunčem und Karom Smollejem leta 1960 ustanovitelj revije mladje, od 1960 do 1981 (do štev. 42) njen izdajatelj in glavni urednik. Za objavo v mladju je prevedel številne tekste (mdr. W. Borchert, P. Turrini, B. C. Bünker in G. Ruiss, pozneje tudi R. Menasse).

Pisateljsko delo obsega poleg nekaj scenskih del v prvi vrsti romane, kratko prozo in kulturnopolitične eseje.

Lipuš živi v Selah pri Miklavčevem.