Franc Merkač 1Franc Merkač 2Franc Merkač 3

Franc Merkač

Franc Merkač, rojen 1954 v Šmihelu pri Pliberku. Obiskoval Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Študij psihologije in pedagogike na Dunaju in v Salzburgu z doktoratom. Večletna znanstvena dejavnost v Celovcu, nato samostojen.

Franc Merkač piše liriko in se ukvarja s socialnopsihološkimi vprašanji manjšinsko-večinskega konflikta na Koroškem. Svoje knjige objavlja v samozaložbi »Avtonomna delavnica«, poleg tega ima umetnostrugarsko delavnico in galerijo Fran. Je avtor več znanstvenih del, dokumentarnih filmov ter radijskih in televizijskih prispevkov.

Franc Merkač od leta 1982 živi v Celovcu.

http://www.fran.at