Janko Messner 1Janko Messner 2Janko Messner 3

Janko Messner

Janko Messner (psevdonimi Ivan Petrov, Petrov Anzej, Pokržnikov Luka, Matjaž Kropivnik), rojen 1921 v Dobu pri Pliberku, umrl 2011 v Celovcu. Gimnazija v Celovcu, Šentpavlu in Mariboru. Študij slavistike v Ljubljani.

Osem let učiteljevanja na gimnaziji na Ravnah na Koroškem. Preselitev v Celovec, šest let brezposelnosti. Od 1963 do upokojitve leta 1981 pofesor na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu.

Janko Messner je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA), nekaj časa urednik in lektor revije mladje. Pisal je prozo, liriko, dramatske tekste, kritike, kulturnopolitične in literarnokritične prispevke v slovenščini in nemščini ter v podjunskem slovenskem narečju. Objavil je številne prevode v slovenščino in iz slovenščine.

V pripravi