Jozej Strutz 1Jozej Strutz 2Jozej Strutz 3

Jozej Strutz

Jozej Strutz, rojen 1952 na Rudi pri Velikovcu. Gimnazija v Celovcu. Študij nemščine in slovenščine ter filozofije v Celovcu. Raziskovalni projekt o Robertu Musilu. Od leta 1978 učitelj na Trgovski akademiji v Celovcu. Med 1987 in 1992 je vodil Arhiv Roberta Musila v Celovcu.

Jozej Strutz piše liriko in prozo in prevaja iz slovenščine. Je soizdajatelj literarne revije Novine, doslej je izšlo osem številk, in izdajatelj Edicije Rapial. Podpredsednik DSPPPA (Društvo slovenskih pisateljic in pisateljev, prevajalk in prevajalcev, publicistk in publicistov v Avstriji). Pripravlja izdajo del Janka Messnerja.

Strutz živi v Potoku pri Celovcu in na Rudi.

V pripravi

Inspektor Mangart und sein erster Fall: Kurzer Frühling. (Prevod dela: Kratka pomlad. Inšpektor in njegov prvi primer.) Mohorjeva 2008.

Ob bazenu. Inšpektor Mangart in njegov drugi primer.

Jozej Strutz za Založbo Drava pripravlja izdajo del Janka Messnerja, ki naj bi obsegala sedem nemških in štiri slovenske zvezke. Izhajali bodo od 2009 do 2011. Izid prvih dveh zvezkov je predviden za 2009.