Jože Blajs 1Jože Blajs 2Jože Blajs 3

Jože Blajs

Jože Blajs, rojen 1955 v Lepeni pri Železni Kapla. Obiskoval Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Študiral slavistiko na univerzi v Celovcu. Diplomska naloga o romanu Zmote dijaka Tjaža Florjana Lipuša.

Objavljal je kratko prozo v mladju, antologijah in drugih publikacijah.

Od leta 1985 vodi Mladinski dom Slovenskega šolskega društva v Celovcu. Živi v Celovcu.