Milka Hartman 1Milka Hartman 2

Milka Hartman

Milka Hartman, rojena 1902 v Libučah pri Pliberku, umrla 1997. 1924 in 1925 je obiskovala gospodinjsko šolo v Ljubljani. Nato je vodila gospodinjske tečaje na Koroškem. Dejavna v slovenskem prosvetnem delu. Milka Hartman je pisala liriko, uglasbila je marsikatero svojo pesem in bila je odrsko dejavna.