Rezka Kanzian 1Rezka Kanzian 2Rezka Kanzian 3

Rezka Kanzian

Rezka Kanzian, rojena 1969 v Rožeku. Obiskovala je Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Študirala je narodopisje v Grazu.

Ob študiju se je gledališko izobraževala in je 1995 s Francem Blausteinerjem ustanovila svobodno gledališko skupino Werkraumtheater.

Rezka Kanzian dela in živi v Grazu.

www.werkraumtheater.at