Valentin Polanšek 1Valentin Polanšek 2Valentin Polanšek 3

Valentin Polanšek

Valentin Polanšek, rojen 1928 v Lepeni pri Železni Kapli, umrl 1985. Ljudskošolski učitelj, vodja dvojezične ljudske šole na Obirskem pri Železni Kapli.

Valentin Polanšek je pisal prozo, liriko in otroško liriko. Bil je tudi skladatelj ter ustanovitelj in umetniški vodja 1974 ustanovljenega Obirskega ženskega okteta. Kot pobudnik je organiziral srečanja pisateljev in pesnikov evropskih manjšin, ki so med 1979 do 1984 bila na Obirskem oz. v Celovcu. Sodeloval je pri slovenskih oddajah ORF Koroške. Bil je prvi predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji.

Polanšek je bil dejaven na področju ljudske kulture. Dolga leta je bil dejaven v okviru Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, od 1963 do 1976 kot njen podpredsednik, od 1976 do 1984 pa kot predsednik.