Verena Gotthardt 1

Verena Gotthardt

Verena Gotthardt, rojena 1996 v Celovcu. Živi v Celovcu, kjer obiskuje ZG/ZRG za Slovence. Svoje pesmi je predstavila že na več literarnih branjih na Koroškem, v Italiji in Sloveniji. Objavlja v literarni reviji Rastje in drugih publikacijah.