Pokušine

Rdeč zaton

Sonce tone v rdeč zaton.
Kaj pomeni to?

Viharno bo
to noč in dan prihodnji.

Priklanjali se bodo
mali in veliki
oblastnemu orkanu.
Podiral bo drevesa
s korenino,
mnogim zlomil krošnje,
mnogim jih razredčil.

Vihar naj pride!
Vsem lažnikom, klečeplazcem
naj odstrani krinke in lasulje.
Naj izruje vse hinavce,
leporečnike, junake lažne.
Naj ne prizanaša
kronam in prestolom,
pridobljenim s ceno malih!
Naj izčeše suhe veje
in golazen!
Dobrim,
zvestim naj utrdi korenine!

Sonce tone v rdeč zaton.
Kaj pomeni to?

Viharno bo.
Viharja se ne boj I
Zdrav bodi v svoji rasti!
Vihar vsak mine -.

Drava povej, kje dom je moj. Mohorjeva 1973.
http://www.mohorjeva.at

Drava, povej!

Na hribu stoje
oziram se okrog.
V dolini polje
spi v sanjah in log.

Kot žalobni pas
skozi vije se tok,
ob njem stoji vas.
Od tam slišim jok.

Kaj toži žena
na pragu stoje,
da družinica vsa
z njo toči solze?

»Domačini bili,«
vzdihuje žena,
»vaščani smo vsi;
tu bili smo doma.

Tuj zdaj se je zdrah
vsesal samopaš
in brani nam prag
prestopiti naš.«

To tvoja je vest,
oj tužna žena.
Za tabo nezvest
se odpadnik smehlja.

Oj Drava, sestra,
naštej mi vasi,
kjer tužna žena
na pragu stoji!

Naštej mi vasi,
kjer ni več solza,
kjer jezik naš spi
v pozabi groba.

Štej tudi vasi,
v katerih sovrag
ni imel še moči,
prestopiti njih prag! –

Oj Drava, le štej,
preglej nam vasi;
živečim povej,
kje in kdo še živi!

Drava, le štej!
Preden končal
se časovni bo val,
stanje še slednjič,
Drava, povej!

Drava povej, kje dom je moj. Mohorjeva 1973.
http://www.mohorjeva.at

Potnik

Potnik, od kod in kam?

»Prihajam od svojih
in romam v svet.
Bil bi rad sit in bogat.
Prost bil bi rad
in srečen.«

Potnik,
ti romaš v raj samopašja,
v raj sleparstva, laži,
v raj tatvine in ropa,
v raj dekle - sle
in umora -
ti romaš k samemu sebi.

Potnik,
ali si našel, kar si iskal?

»Nisem našel skladišča,
kjer zbrana bi bila vsa sreča.
Ob drobcih le žeja je rastla
kot podgani,
ki užila je strup.«

Drava povej, kje dom je moj. Mohorjeva 1973.
http://www.mohorjeva.at