Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

L I T E R A R N A   D E L A
Zemlja molči. Pesmi. Celovec: Drava, 1969. 60 str.

Ura vesti. Pesmi. Celovec: Drava, 1970. 68 str.

Pesniški listi. Pesmi. Trst-Koper: Založništvo tržaškega tiska, Lipa, 1972.

Čujte, zvonovi pojo. Pesmi. Jesenice: Kulturno umetniški klub Tone Čufar, 1972. [78] str.

Onemelo jutro. Pesmi. Celovec: Drava, 1974. 74 str.

Nekje pa pesmi pojo. Izbrane pesmi. Maribor: Obzorja, 1976. 103 str.

Die Totgeglaubten. Pesmi. Prevod Peter Kersche, Andrej Kokot, Horst Ogris. Darmstadt- Reutlingen-Šmihel: Bläschke, 1977 [1978] 70 str.

Die Dornenblüte. Izbor pesmi. Prevod Peter Kersche, Andrej Kokot. Celovec: Alekto, 1989. 87 str.

Kamen molka. Pesmi. Spremna beseda Matjaž Kmecl. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979. 63 str.

Silence of Stone. Selected Poetry. (= Kamen molka) Pesmi. Angleško, slovensko. Prevod Franc Šehovič. Toronto & Ontario: Yugoslav Canadian Publishers, 1987. 109 str.

Kaplje žgoče zavesti. Pesmi. Celovec: Drava, 1982. 49 str.

Ringaraja. Otroške pesmi. Ilustrirala Ančka Godec-Gosnik. Celovec: Drava, 1983. 32 str.

Njebjo wusmahnjenych sonow. Prevod v lužiško srbščino Jurij Koch. Budyšin: Domowina, 1994. 55 str.

Ko zori spomin. Otroška doživetja v pregnanstvu. Celovec: Drava, 1996. 142 str.

Das Kind, das ich war. Erinnerungen an die Vertreibung der Slowenen aus Kärnten. (= Ko zori spomin) Prevod Andrej Kokot. Spremna beseda Klaus Ottomeyer. Celovec: Drava, 1999. 183 str.

Pastirjevi rajmi. Pesmi v slovenskem narečju. Spremna beseda Pavel Zdovc. Celovec: Drava, 1996. 93 str.

Koroški rožni venec. Izbrane pesmi. Izbral, uredil in napisal spremno besedo Matjaž Kmecl. Celovec: Mohorjeva, 2001. 127 str.

Večer koroške poezije. Carinthian poetry evening. Soirée de poésie carinthienne. Pesmi Andreja Kokota, Janka Ferka, Maje Haderlap, Fabjana Hafnerja. Slovensko, angleško, francosko. Uredila Elza Jereb. Ljubljana: PEN Slovenije, 2006. 52 str.

Pozabljeno sonce. Pesmi. Spremna beseda Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2007. 92 str.

Snopi za pozne spomine. Zbrane pesmi. Spremna beseda Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2013. 278 str.

Pesmi za moje ljudi.Spremna beseda dr. Matjaž Kmecl. Celovec: Drava, 2016. 453 str.P R E V O D I
Srečko Kosovel, Kras – Carso – Karst. Pesmi z grafikami Lojzeta Spacala. Spremna beseda Ciril Zlobec. Slovensko, italijankso, nemško. Uredil Marko Kravos. Prevod v italijanščino Luciano Morandini, Marino Vertovec, Marko Kravos; v nemščino Helmut Scharf, Andrej Kokot. Celovec–Trst: Drava, Založništvo tržaškega tiska, 1979. Mapa ([10] str., [30] f.)

Peter Handke, Pesem trajanju. (= Gedicht an die Dauer) Prevod Andrej Kokot. Celovec: Drava, 1987. 50 str.

Erich Fried, Pesmi. Prevod Andrej Kokot. Spremna beseda Emil Cesar. Celovec: Drava, 1988. 83 str.

Peter Paul Wiplinger, Oporoka časa. Pesmi in fotografije 1967–1987. Prevod Andrej Kokot. Maribor–Celovec: Obzorja, Mohorjeva družba, 1989. 221 str.

Michael Guttenbrunner, Pesmi. Prevod Andrej Kokot. Spremna beseda Tonči Schlapper. Celovec–Salzburg: Wieser, 1993. 75 str.

Neža Maurer, Wenn wir lieben. Liebeslyrik. (= Kadar ljubimo.) Prevod Andrej Kokot. Spremna beseda Josef K. Uhl. Celovec-Ljubjana-Dunaj: Mohorjeva, 1995. 71 str.

Brücken zwischen Drau und Save. Mostovi med Dravo in Savo. Slovensko, nemško. Uredil Vinzenz Jobst. Prevod iz slovenščine Andrej Kokot, v slovenščino Barbara Budin in Stefan Pinter. Celovec: Wieser, 2006. 147 str.

Nagrade


  • Nagrada Prešernovega sklada , Ljubljana 1983