Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

>> Branje za pokušino
>> Biografija

L I T E R A R N A   D E L A
Pragovi dneva. Pesmi. Celovec: Wieser, 1989. 64 str.

Doba temnjenja. Pesmi. Celovec: Wieser, 1993. 47 str.

Abgedunkelte Zeit. Pesmi. (= Pragovi dneva, Doba temnjenja.) Prevod Klaus Detlef Olof. Celovec: Wieser, 1995. 89 str.

Vremeto na zdrača. (= Doba temnjenja). Prevod v bolgarščino Darja Karalanova. Plovdiv: Pigmalion, 1993. 53 str.

Geografija bližine. Poezije. Spremna beseda Aleš Debeljak. Celovec: Wieser, 2000. 57 str.

Geographie der Nähe. Pesmi. (= Geografija bližine.) Prevod Klaus Detlef Olof. Spremna beseda Aleš Debeljak. Celovec: Wieser, 2000. 57 str.

Spregatev milosti. Pesmi. Spremna beseda Fabjan Hafner. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003. 85 str.

Beugung der Gnade/Spregatev milosti. Pesmi. Slovensko, nemško. Prevod Klaus Detlef Olof. Celovec: Wieser, 2006. 35 str.

Obleganje sreče. Pesmi. Spremna beseda Tomaž Toporišič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008. 124 str.

Pojdimo vezat kosti. Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 109 str.

Belagerung des Glücks. Pesmi. Prevod Klaus Detlef Olof. Celovec: Drava, 2010. 80 str.

Kaj smo, ko smo. Spremna beseda Vid Sagadin. Ljubljana: Beletrina, 2015. 113 str.


I Z D A J A T E L J I C A

V lunini senci. Koroško pesniško branje. Izbor Cvetka Lipuš und Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 1985.

Nagrade


  • Avstrijska državna štipendija za literaturo, 1998/99 und 2007/08
  • Podporna nagrada za literaturo dežele Koroške, 2000
  • Avstrijska projektna štipendija za literaturo, 2002/03