Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

L I T E R A R N A   D E L A
Indigo. Pesmi. Celovec-Trst: Drava, Založništvo tržaškega tiska, 1988. 81 str.

Gelichter + Lichtes. Pesmi. Graz-Dunaj: Droschl, 1991. 81 str.

Freisprechanlage. Brezročno govorjenje. Vivavoce. Pesmi. Nemško, slovensko, italijansko. Prevod iz slovenščine in nemščine Roberto Dedenaro, Tatiana Floreancig, Zdenka Hafner-Čelan. Izdal napisal spremno besede Primus-Heinz Kucher. Celovec: Drava, 2001. 263 str.

Lukavi – zarečeni kruh. Pesmi. Slovensko, hrvaško. Prevod v hrvaščino Ksenija Premur. Zagreb: Lara, 2006. 157 str.

Vodi me, vodo. Vodi me, voda. Wasser, weis mir den Weg. Slovensko, nemško, hrvaško. Prevod v hrvaščino Ksenija Premur. Zagreb: Lara, 2007. 183 str.

Z N A N S T V E N A   D E L A
Der Kärntner slowenische Dichter Gustav Januš. Eine kritische Geschichte seines Werkes und dessen Rezeption in den Jahren 1961–1992. (Koroški slovenski pesnik Gustav Januš. Kritična zgodovina njegovega dela in njegova recepcija v letih 1961–1992) Diplomska naloga. Graz, 1992.

Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land Dunaj: Zsolnay, 2008. 383 str.

Oha, sivec! Peter Handke und die Slowenen. Peter Handke in Slovenci. Rede zur Verleihung des Einspielerpreises 2013. Govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade 2013. Celovec: Mohorjeva, 2014. 64 str.

P R E V O D I
Florjan Lipuš, Die Verweigerung der Wehmut. (= Jalov pelin) Prevod Fabjan Hafner. Salzburg, Dunaj: Residenz, 1989. 125 str. – Celovec: Wieser, 1997. 167 str. – Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998.

Dane Zajc, Erdsprache. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Celovec-Salzburg: Wieser, 1990. 91 str.

Tomaž Šalamun, Wal. Pesmi. Slovensko in nemško. Prevod und redakcija Fabjan Hafner. Graz- Dunaj: Droschl, 1990. 147 str.

Maruša Krese, Gestern, heute, morgen. Prevod Fabjan Hafner. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991.

Drago Jančar, Der Sprung von der Liburnia. Zgodbe. Prevod Astrid Philippsen, Fabjan Hafner, Klaus Detlef Olof. Celovec-Salzburg: Wieser, 1993. 196 str.

Florjan Lipuš, Die Beseitigung meines Dorfes. (= Odstranitev moje vasi). Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser, 1997. 247 str. – Salzburg-St. Pölten: Residenz 2005.

Jani Virk, Sergijs letzte Versuchung. (= Zadnja Sergijeva skušnjava) Roman. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser, 1998. 242 str.

Maja Vidmar, Leibhaftige Gedichte. Prevod Fabjan Hafner. Graz-Dunaj: Literaturverlag Droschl, 1999.

Gustav Januš, Metulj. Der Schmetterling. La farfalla. The butterfly. Prevod Daria Betocchi, Fabjan Hafner, Tom M. S. Priestly. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1999. 215 str.

Kajetan Kovič, Sommer. (= Poletje) Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser, 1999. 107 str.

Marko Kravos, Als die Erde noch klein war. (= Ko je zemlja še rasla) Prevod Fabjan Hafner. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2000. [18] str.

Zoran Bognar, Maja Vidmar, Uroš Zupan, Junge Lyrik aus den Ländern Ost- und Südosteuropas. Iz srbščine Žarko Radaković in Peter Handke ter Elke Schwarz-Mahmuti in Aslan Mahmuti. Iz slovenščine Fabjan Hafner. München: Edition Petrarca, 2000.

Uroš Zupan, Beim Verlassen des Hauses, in dem wir uns liebten. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Salzburg, Dunaj: Residenz, 2000. 96 str.

Werner Kofler, Mutmaßungen über die Königin der Nacht. Congetture sulla Regina della notte. Ugibanje o Kraljici noči. Prevod Anna Santini, Zdenka Hafner-Čelan, Fabjan Hafner. Spremna beseda Klaus Amann. Celovec: Drava, 2000. 119 str.

Dane Zajc, Hinter den Übergängen. Pesmi in glasovi. Spremna beseda Aleš Šteger. CD s teksti Daneta Zajca. Bereta in pojeta Dane Zajc in Janez Škof. Stuttgart: Klett-Cotta, 2003.

Fran Levstik, Martin Krpan. Prevod Fabjan Hafner. Ljubljana: Prešernova družba, 2004.

Peter Svetina, Das kleine Walross bekommt eine Brille. Mrožek dobi očala. Ilustracije Mojca Osojnik. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2005. [16] str.

Neue Blätter aus der slowenischen Lyrik. [Josip Murn, Maja Vidmar, Aleš Debeljak, Uroš Zupan, Jana Putrle Srdić]. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser, 2005.

Nove večernice. Geschichten aus Kärnten/Koroška. Izdali Emil Krištof, Doris Moser, Helga Rabenstein. Prevod Fabjan Hafner, Marija Smolić. Celovec: Drava, Universitätskulturzentrum Unikum, 2005. 143 str.

Tomaž Šalamun, Ballade für Metka Krašovec. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Dunaj: Edition Korrespondenzen, 2005.

Maruša Krese, Alle meine Weihnachten. (= Vsi moji božiči) Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2006. 127 str.

Tomaž Šalamun, Lesen: Lieben. Pesmi iz štirih desetletij. Iz slovenščine prevedel in napisal spremno besedo Fabjan Hafner. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2006.

Peter Svetina, Das kleine Walross lässt sich nicht die Nägel schneiden. (= O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov) Ilustracije Mojca Osojnik. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2006. [16] str.

Erich Prunč, Still-Leben. Tihožitja. Pesmi. Pesmi. Slovensko, nemško. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser, 2006. 92 str.

Maja Vidmar, Gegenwart. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Dunaj: Edition Korrespondenzen, 2007.

Ana Ristović, So dunkel, so hell. Pesmi. Iz srbščine Fabjan Hafner. Salzburg-Dunaj: Jung und Jung, 2007.

Tomaž Šalamun, Wink an die Sphinx. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Münster: Daedalus, 2007.

Helga Zankl, Fabian. Fabjan. Slovensko, nemško. Ilustracije Béatrice Metlewicz. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Mohorjeva, 2008. [28] str.

Helga Zankl, Fabjan. Ilustracije Béatrice Metlewicz. Prevod Fabjan Hafner. Celovec-Celje: Mohorjeva, Mohorjeva družba, 2008. [28] str.

Peter Svetina, Der Hut des Herrn Konstantin. Klobuk gospoda Konstantina. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 2008.

Uroš Zupan, Und immer bleibt das Andere. Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. München: Hanser, 2008. (Edition Lyrik Kabinett bei Hanser)

Maruša Krese, Heute nicht. Danes ne.Pesmi. Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Drava.

I Z D A J A T E L J
Besede. Literarna antologija. Wörter. Literaturanthologie. Uredila Fabjan Hafner in Janez Kassl. Celovec, 1983.

V lunini senci. Koroško pesniško branje. Izbor Cvetka Lipuš in Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 1985.

Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten. Izdali Johann Strutz, Fabjan Hafner, Klaus Detlef Olof. 2., razširjena nakl. Celovec-Dunaj-Ljubljana: Mohorjeva, 1998. 355 str.

Kärnten. Literarisch. Liebeserklärungen, Kopfnüsse, Denkzettel. Izdali Klaus Amann, Fabjan Hafner, Hubert Lengauer, Michaela Monschein. Celovec: Drava, 2002. 431 str.

Worte. Ränder. Übergänge. Zu Gustav Januš. Izdala Klaus Amann, Fabjan Hafner. Celovec-Dunaj: Ritter, 2002. 271 str.

Slovenska kuharica. Die slowenische Köchin. Izdala Fabjan Hafner und Lojze Wieser. Celovec: Wieser, 2006.

Peter Handke. Poesie der Ränder. Izdali Klaus Amann, Fabjan Hafner und Karl Wagner. Dunaj-Köln-Weimar: Böhlau 2006.

TRIVIUM / tri poti / drei wege. Izdala Fabjan Hafner in Janez Gregorič. Celovec: Mohorjeva, 2016. 132 str.

Nagrade


  • Podporna nagrada za literaturo Foruma Stadtpark Graz, 1989
  • Prevajalska nagrad Petrarcove nagrade Založbe Burda München, 1990
  • Podporna nagrada za literaturo dežele Koroške, 1991
  • Prevajalska premija Društva slovenskih pisateljev, Ljubljana 1991
  • Prevajalska premija Zveznega ministrstva za pouk in umetnost, Dunaj 1992
  • Podporna nagrada za literaturo mesta Graz, 1991
  • Štipendija za literaturo za mlade avtorje Zveznega ministrstva za pouk in umetnost, Dunaj 1992
  • Literarna nagrada mesta Berljak, 1996.
  • Avstrijska državna nagrada za literarno prevajanje, 2006
  • Nagrada za evropsko poezijo mesta Münster, 2007