Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

L I T E R A R N A   D E L A
Črtice mimogrede. Kratka proza. Psevdonim Boro Kostanek. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1964. 58 str.
Črtice mimogrede. 2. izdaja. Celovec: Wieser, 1987. 99 str.
Črtice mimogrede. Celovec: Wieser, 1997. 71 str. (Dela I-VIII, Bd. 1)

Zmote dijaka Tjaža Roman. Maribor: Obzorja, 1972. 164 str.
Zmote dijaka Tjaža 2. izdaja v: Škorenj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.
Zmote dijaka Tjaža 3. izdaja. Celovec-Trst: Drava; Založništvo tržaškega tiska, 1981. 185 str.
Zmote dijaka Tjaža 4. izdaja. Celovec: Wieser, 1992. 181 str.
Zmote dijaka Tjaža. Celovec: Wieser, 1997. 204 str. (Dela I-VIII, Bd. 2)
Zmote dijaka Tjaža. Spremna beseda Silvija Borovnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 215 str.
Zmote dijaka Tjaža Ljubljana: DZS, 2004. 157 str.

Zgodbe o čuših Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 123 str..

Ekstremist Matija Gubec. Dramatični prizori za politično vzgojo. Agitka. Skupno z Jankom Messnerjem. V: Mladje 1974, Št. 15.

Škorenj. Vsebuje Zmote dijaka Tjaža in izbrana dela iz Črtice mimogrede in Zgodbe o čuših. Izdal in spremno besedo napisal Boris Paternu. Avtobiografska pripomba Florjana Lipuša. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 281 str.

Izjava. Slovenj Gradec: Literarni klub, Kulturna skupnost, 1978. 20 str.

Der Zögling Tjaž. Roman. (Zmote dijaka Tjaža) Prevod v nemščino Peter Handke skupno s Helgo Mračnikar. S "pripombo" Petra Handkeja. Salzburg-Dunaj: Residenz Verlag, 1981. 247 str.
Der Zögling Tjaž. Roman. Žepna knjiga. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. 246 str.
Der Zögling Tjaž. Roman. Celovec: Wieser 1997. 340 str.
Der Zögling Tjaž. Roman. Celovec-Salzburg: Wieser, [2007], 1997. 340 str. (Dela, Bd. 1)

L'Èlève Tjaž. Prevod Anne Gaudu. Paris: Gallimard, 1987. 179 str.

Odstranitev moje vasi Proza. Celovec-Trst: Drava; Založništvo tržaškega tiska, 1983
Odstranitev moje vasi Celovec: Wieser, 1997. 125 str.
Odstranitev moje vasi Celovec: Wieser, 1997. 151 str. (Dela I-VIII, 3. zvezek)

Die Beseitigung meines Dorfes. Roman. (Odstranitev moje vasi) Prevod Fabjan Hafner. Celovec: Wieser 1997. 247 str. (dela, 2. zvezek)
Die Beseitigung meines Dorfes. Roman. St. Pölten-Salzburg: Residenz 2005.

Jalov pelin Roman. Celovec-Trst: Drava, Založništvo tržaškega tiska, 1985
Jalov pelin Celovec: Wieser, 1997. 87 str.
Jalov pelin Celovec: Wieser, 1997. 99 str. (Dela I-VIII. 4. zvezek)

Die Verweigerung der Wehmut (Jalov pelin) Prevod iz slovenščine Fabjan Hafner. Salzburg-Dunaj: Residenz Verlag, 1989. 125 str.
Die Verweigerung der Wehmut Celovec: Wieser, 1997. 167 str.
Die Verweigerung der Wehmut Žepna knjiga: Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.
Die Verweigerung der Wehmut Celovec: Wieser, [2007], 1997. 167 str. (Dela, 3. zvezek)

Prošnji dan Roman. Celovec: Wieser, 1987. 99 str.
Prošnji dan Celovec: Wieser, 1997. 114 str. (Dela I-VIII, 6. zvezek)

Die Regenprozession und andere Prosa. Vsebuje: Die Regenprozession; Die Stiefel; Filip Murn; Anleitungen zum Schreien. Iz slovenščine prevedel Johann Strutz. Celvec [etc.]: Wieser, 2007. 236 str. (Dela, 5. zvezek)

Srčne pege. Roman. Celovec-Salzburg, Wieser, 1991. 206 str.
Srčne pege Celovec: Wieser, 1997. 291 str. (Dela I-VIII, 5. zvezek)

Herzflecken. (Srčne pege) Roman. Prevod Johann Strutz. Celovec-Dunaj-Ljubljana-Sarajevo: Wieser 1999/2000. 394 str.
Herzflecken. Celovec [etc.]: Wieser, [2007], 1999/2000. 394 str. (Dela, 4. zvezek)

Stesnitev. Neogibni, a sumljivi opravki z zmedo. Celovec-Salzburg, Wieser 1995. 127 str.
Stesnitev Celovec: Wieser 1997. 144 str. (Dela I-VIII, 7. zvezek)

Verdächtiger Umgang mit dem Chaos. (Stesnitev) Roman. Prevod Johann Strutz. Celovec: Wieser, 1997. 210 str.
Verdächtiger Umgang mit dem Chaos. Celovec [etc.]: Wieser, [2007], 1997. 210 str. (Dela, 6. zvezek)

Boštjanov let Roman. Maribor: Litera, 2003. 134 str.

Boštjans Flug. (Boštjanov let) Roman. Prevod Johann Strutz. Celovec: Wieser 2005. 248 str.
Boštjans Flug. Celovec [etc.]: Wieser, [2007], cop. 2005. 248 str. (Dela, 7. zvezek)

Sršeni. Celovec: Wieser, 1997. 67 str. (Dela I-VIII, 8. zvezek)
Sršeni Celovec: Wieser, 1997. 58 str. (Novo berilo)

Freude und Wehmut. Veselje in otožnost. Gioia e tristezza. Joy and sorrow. Govor ob podelitivi Prešernove nagrade 7. februarja 2004. Nemško, slovensko, italijansko, angleško. Prevod v nemščino Johann Strutz, v italijanščino Daria Betocchi. Celovec [etc.]: Wieser, [2007], 2004. 105 str. (Dela, 8. zvezek)

Dela I–VIII. Od avtorja obdelana in avtorizirana izdaja v osmih zvezkih.
1. Črtice mimogrede
2. Zmote dijaka Tjaža
3. Odstranitev moje vasi
4. Jalov pelin
5. Srčne pege
6. Prošnji dan
7. Stesnitev
8. Sršeni (Izbrana kratka proza iz 70-ih let.) Celovec: Wieser, 1997.

Werke I–VIII und zwei Essaybände
1. Der Zögling Tjaž. Roman. Klagenfurt/Salzburg
2. Die Beseitigung meines Dorfes. Klagenfurt
3. Die Verweigerung der Wehmut. Roman. Klagenfurt
4. Verdächtiger Umgang mit dem Chaos. Roman. Klagenfurt/ Salzburg
5. Herzflecken. Roman. Klagenfurt/Celovec
6. Boštjans Flug. Roman. Klagenfurt/Celovec (Herbst 2004)
7. Die Regenprozession und andere Prosa
8. Freude und Wehmut / Veselje in otožnost
Gioia e tristezza / Joy and sorrow
Lipuš lesen. Texte und Materialien. Herausgegeben von Klaus Amann und Johann Strutz. Celovec: Wieser, [2007], 2000. 384 str.
Johann Strutz (Izd.), Boris Paternu in Helmut Moysich: Graben, Kehre und Schrift. Eseji o Florjanom Lipušem. Celovec: Wieser, 2007. 53 str.

L'educazione del giovane Tjaž (Zmote dijaka Tjaža). Prevod Michele Obit, spremna beseda Peter Handke. Rovereto: Zandonai, 2011. 183 str.

Poizvedovanje za imenom Kratka proza. Maribor: Litera, 2013. 64 str.

The errors of young Tjaž (Zmote dijaka Tjaža). Prevod Michael Biggins. London - Dublin: Champaign, 2013. 167 str.

Boštjanov let Maribor: Litera, 2014. 106 str.

Mirne duše. Kratka proza. Spremna beseda - Fabjan Hafner. Maribor: Litera, 2015. 75 str.

I Z D A J A T E L J
Das slowenische Wort in Kärnten. Schrifttum und Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart/Slovenska beseda na Koroškem. Pismenstvo in slovstvo od začetkov do danes. Izdali Reginald Vospernik, Pavle Zablatnik, Erik Prunč, Florjan Lipuš. Dunaj: Österreichischer Bundesverlag, 1985. 647 str.

P R E V O D I
Karel Prušnik-Gašper: Gemsen auf der Lawine. Der Kärntner Partisanenkampf. Prevod iz slovenščine Avguštin Malle in Florjan Lipuš. Celovec-Borovlje: Drava, 1980.

Marica Kulnik: Wenn Tränen erzählen. Quando le lacrime raccontano. Kadar solze pripovedujejo. Nemško, italijansko, slovensko. Slovenski tekst Marica Kulnik in Florjan Lipuš. Celovec-München: Drava/Kiwi, 1982.

Elisabeth, Eva und Robert Menasse: Zadnja princeska iz pravljice (Die letzte Märchenprinzessin) Celovec: Wieser 1997.

Nagrade


 • Zlata ptica, Ljubljana 1972
 • Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana 1975
 • Podporna nagrada za literaturo Zveznega ministrstva za pouk in umetnost, Dunaj 1982
 • Dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1985
 • Letna štipendija iz jubilejnega fonda Literar-Mechane, Dunaj 1987
 • Državna štipendija za literaturo Zveznega ministrstva za pouk, umetnost in šport, Dunaj 1988
 • Koroška deželna kulturna nagrada za literaturo, Celovec 1995
 • Projektna štipendija Urada zveznega kanclerja za literaturo, Dunaj 1997/98
 • Projektna štipendija Urada zveznega kanclerja za literaturo, Dunaj 2000/01
 • Prešernova nagrada, Ljubljana 2004
 • Petrarcova nagrada, 2011.