Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

L I T E R A R N A   D E L A
Morišče Dravograd. Psevdonim Ivan Petrov. Dokumentarna proza. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1946. 34 str.
Morišče Dravograd. Dopolnjena izdaja. Dravograd: Skupščina občine Dravograd, 1985. 52 str.
Morišče Dravograd. 3. dopolnjena izdaja. Dravograd: Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 2007. 52 str.

Hinrichtungsstätte Dravograd 1941–1945. (Morišče Dravograd) Iz slovenščine prevedel Josef Strutz skupno z avtorjem. Celovec: Drava, 1997. 94 str.

Ansichtskarten von Kärnten. Proza. Maribor: Obzorja, 1970. 36 str.

Skurne storije. Maribor: Obzorja, 1971. 145 str.
Skurne storije. Dopolnjena izdaja. Izbral in uredil Boris Paternu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 268 str.
Skurne storije. Celovec: Drava, 2000. 268 str. Ponatis izdaje Mladinska knjiga 1975.

Rugobne priče. Prevod v srbohrvaščino Gojko Janjušević in Tomislav Bekić. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, [1975?]. 201 str.

Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana. Narečna proza. Uredba in dialektološka pojasnila Pavel Zdovc. Dunaj: Kladivo, 1974. 95 str.

Aus dem Tagebuch des Pokržnikov Luka. Iz pliberške slovenščine prevedla Jozej Strutz in Janko Messner. Celovec: Edition Rapial, 1998. 111 str.

Zasramovanci … združite se! Eseji. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1974. 206 str.

Buteljni pa tabu. Proza. Slovenj Gradec: Odsevi, 1975. 22 str.

Fičafajke grejo v hajke. Satirične pesmi Celovec: Klub Prežihov Voranc, 1980. 77 str.

Kärntner Heimatbuch. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1980. 221 str.
Ein Kärntner Heimatbuch. Dopolnjena izdaja. Izdal Ulf Birbaumer. Dunaj–München–Zürich: Europaverlag, 1986. 294 str.
Kärntner Heimatbuch. Celovec-Dunaj: Kitab 2005. 375 str.

Kritike in polemike 1974-1981. Celovec: Klub Prežihov Voranc, 1981. 62 str.

Naša lepa beseda. Pogovori v radiju o slovničnih in stilističnih vprašanjih slovenščine. Celovec: Drava, 1984. 136 str.
Naša lepa beseda. Celovec: Norea, 1986. 136 str.

Vprašanja koroškega otroka. Celovec: Drava, 1985. 47 str.

Nikaragva moja ljubljena. (Ernesto Cardenal: Psalmi.) Spremna beseda Sergej Kraigher. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1986. 94 str.
Nicaragua mein geliebtes/Nikaragva moja ljubljena. Dvojezični pesniški cikel. Risbe Hans Staudacher. Prevod Erik Adam, Werner Hörtner, Peter Turrini. Spremna beseda Johanna Dohnal. Celovec: Drava, 1988. 96 str.
Nicaragua mi querida. V španščino prevedla Gerhard Steingress in Ángeles Carballar Quiles. Sevilla-Celovec: Drava, 2003.

Živela nemčija! Iz dnevnika od 14. 3. 1938 do 21. 1. 1941. Celovec-Ljubljana: Drava/Partizanska knjiga, 1988. 158 str.

Gorše storije. Izbrana proza. Celovec: Drava, 1988. 292 str.

Kärntner Triptychon. Koroški triptih. Trittico carinziano. Ilustracije Hans Piccottini. Nemški in slovenski tekst Janko Messner, v italijanščino prevedla Simona Bartoli-Kucher. Izdajatelj Arhiv Roberta Musila. Celovec: Robert-Musil-Archiv, 1990. 55 str.

Lipa in hrast. Izbrano delo. Izbral in komentiral Franc Zadravec. Ljubljana: Prešernova družba, 1990. 218 str.

Der Meldezettel. Kärntner Triptychon II. Lesorezi Christian Thanhäuser. Ottensheim/Donau: Edition Thanhäuser, 1991. 70 str.

Pesmi in puščice. Izbral in uredil Tone Pavček. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991. 143 str.

Gedichte. Pesmi. Canti. Pesmi. Slovensko, nemško, italijansko. V nemščino prevedla Josef Strutz in Janko Messner. V italijanščino prevedla Jolka Milič. Celovec: Drava, 1995.

Básně/Pesmi/Poems. Pesmi. Slovensko, češko, angleško. V češčino prevedel František Benhart, v angleščino Tom Priestly. Celovec: Norea, 1998. 160 str.

Dalok/Pesmi. Pesmi. Slovensko, madžarsko, nemško. V madžarščino prevedel Ódor László, v nemščino Janko Messner in Josef Strutz. Budapest: Masszi, 1999. 126 str.

Poèmes. Pesmi. Slovensko, francosko. V francoščino prevedla Vladimir Claude Fišera in Viktor Jesenik. Strasbourg: bf, 1999. 115 str.

Her şeyin topraktan geldiğini. Wie alles von der Erde kommt. Pesmi. Turško, nemško, slovensko. V turščino prevedel M. Cemal Ener. Istanbul–Landeck: Emirgan Yayinlari Editions, 2001. 33 str.

Pesni/Pesmi. V makedonščino prevedla Biljana Vojvodik. Spremna beseda Boris Jelovšek. Skopje-Celovec: Slovenečko društvo France Prešeren/Drava, 2005. 87 str.

Schwarzweiße Geschichten. Prevodi v nemščino: razni prevajalci v sodelovanju z avtorjem. Celovec: Drava, 1995. 311 str.

Kadar nam Drava nazaj poteče. Dramska besedila 1973-1995. Celovec: Drava, 1997. 220 str.

Vsebina je oblika. Der Inhalt ist die Form. Zbornik Janko Messner Almanach. Simpozij o njegovi trijezični literaturi na celovški univerzi. 5./6. 12. 1996. Izdajatelja Janez Strutz in Jozej Strutz-Rosenzopf. Celovec: Edition Rapial, 1998.

Aforizmi & bliskavice. Aphorismen & Streiflichter. Slovensko-nemško. Prevod Janko Messner, Robert Saxer, Helmut Scharf, Josef Strutz. Celovec: Drava, 2001. 112 str.

Čigava je ta zemlja naša?/Wem gehört denn unsre Erde hier?/Čí je tato zemì naše?/A qui est cette terre à nous?/Whose is this our land?/Di chi è questa nostra terra?/Kié végül is a földünk?/Kime Ait Şu Toprağimiz?/ĐÂT CŮA CHÚNG TA ĐÂY LÀ CŮA AI? V nemščino prevedla Janko Messner in Jozej Strutz, v italijanščino prevedla Jolka Milič, v angleščino Tom Priestly, v češčino František Benhart, v francoščino Viktor Jesenik in V. C. Fišera, v madžarščino Odor Lászlo, v turščino M. Cemal Ener, v vietnamščino Diem Chau. Celovec: Norea, 2002. 127 str.

Hiob/Job/Giobbe. Slovensko, nemško, italijansko. V italijanščino prevedla Simona Bartoli-Kucher. Celovec: Norea, 2000. 31 str.

Kako sem postal gospod/Wie ich ein "Gospod" wurde. Slovensko-nemško. Posebni ponatis iz Gorše storije. Celovec: Drava, 2002. 29 str.

Mein Korotan moj. Moj Kregistan mein. Slovensko-nemško. Celovec: Drava 2004. 124 str.

Poezija in proza – skurna in gorša, okrogla in oglata, žlehtna in žlahtna. Ljubljana/Celovec/Kranj: Društvo Knjižna zadruga; Drava; Narava, 2005. 375 str.

Politična pesem, grda pesem/Politisch Lied, ein garstig Lied. Slovensko-nemško. Celovec: Drava, 2007. 47 str.

Sau Auschwitz và những bài thợ khác. V vietnamščino prevedel Diễm Châu: Trình bầy-Strasbourg-Garden Grove, California [2001]. 1 mapa (6 Falter)

Grüß Gott - Slowenenschwein. Celovec: Drava, 2003. 47 str.

Ausgewählte Werke 1-7.
1. Prosa 1
2. Prosa 2
3. Dramen und Satiren
4. Gedichte/Pesmi
5. Pokržnikov Luka storije pravi. Geschichten des Herrn Luka von Pokerschnik (mit Audio-CD)
6. Kritisches und Polemisches
7. Satirisches und Dokumentarisches
Nemško-Slovensko. Izdajatelj Jozej Strutz. Celovec: Drava, 2009.


F I L M I ,   D R A M E
Ekstremist Matija Gubec. Skupno s Florjanom Lipušem. V: Mladje 1974, št. 15. str. 68-94.

Pogovor v maternici koroške Slovenke. Drama, inscenirana z dodatnim tekstom Dušana Jovanovića v gledališču »Glej«, Ljubljana, 1974.

Vrnitev. TV-Drama. Ljubljana, RTV, 1976.

XY – nerešeno. XY – ungelöst. Monodrama. Slovenska premiera: Šentjanž v Rožu, 1995. Inscenacija in igralec: Marjan Hinteregger. Nemška premiera Premiere: KE-Theater, Celovec 1995. Inscenacija in igralec: Marjan Hinteregger. Gostovanje: Frankfurt, Literaturhaus, 1995.

Obračun. Drama. Režija Peter Militarov. Glavna vloga Boris Cavazza. Premiera Mestno gledališče Celovec, 1992.

Kärntner Heimatfilm. Dokumentarec. Scenarij Janko Messner, Peter Turrini. Režija R. Palla. Dunaj, Extra-Film, 1983.

Die Schülereinschreibung/Vpisovanje. Režija Marjan Hinteregger. Glavni vlogi Peter Raab in Dana Rausch. ABCČ productions Elisabeth Rausch. Celovec 2000.


T O N S K I   I Z D E L K I
Koroška unerwünscht!!! (Karntn lei ans). Glasbena kaseta. Dunaj, IDI, 1980. (IDI-TON 9.)
Koroška unerwünscht!!! (Karntn[?] lei ans) Zvezek tekstov k IDI-TON 9. Za vsebino odgovoren Janko Messner. Teksti: Reinhart Sellner in [Karel Destovnik] Kajuh, Ljudske partizanske pesmi pojejo Danica Čertov, Marinka Lugarič, Edit in Silvija Velik, Reinhart Sellner. Aranžma »Ballade vom Begräbnis des Herrn von Puchs« von Joschi
Hanak. Dunaj: IDI (= Internationales Dialektinstitut), 1980. 44 str.

Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana. Pesmi avtorja. Uglasbil Roman Verdel. Celovec: Drava, 1990.

Koroška-Kärnten-Carinzia. Pesmi Janka Messnerja ter Petra Raaba in Rolfa Holuba. Ko-producent ORF Koroška, 1998.


P R E V O D I
Friedrich Dürrenmatt, Obljuba. Prevod Janko Messner. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961. 130 str.

Měrćin Nowak, Mojster Krabat. (= Mištr Krabat). Povest o dobrem lužiškosrbskem čarodeju. Prevod Janko Messner. Ilustriral Měrćin Nowak-Njechorński.] Ljubljana: [Mladinska knjiga], 1965. 64 str.

Prežihov Voranc (= Lovro Kuhar), Wildwüchslinge. (Samorastniki) Iz slovenščine prevedel Janko Messner. Žihpolje: B. Petrei, 1963. 217 str.

Prežihov Voranc (= Lovro Kuhar), Wildwüchslinge. Iz slovenščine prevedel Janko
Messner. Celovec-Trst: Drava/Editoriale stampa Triestina, 1983. 255 str.

Edvard Kardelj, Die Vierteilung. Nationale Frage der Slowenen V nemščino prevedel Janko Messner. Dunaj[etc.]: Europa Verlag, 1971. 264 str.

Franc Werfel, Bernardkina pesem. Roman. Prevod Karel Mauser v sodelovanju z
Jankom Messnerjem. Celovec: Mohorjeva založba, 1983. 432 str.

Saška Innerwinkler, Heimatlieder und andere Bosheiten. Domovinske pesmi in druge zbadljivke.
Prevod Janko Messner. Celovec: Edition/edicija Rapial/Norea, 2000. 109 str.


I Z D A J A T E L J
Aufzeichnungen aus Kärnten. Antologija proze Mladje. Izdajatelj Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji. Uredil Janko Messner. Prevodi deloma od avtorjev, večinoma Kristijan Močilnik in Michael Stocker. Lipuš »Anleitungen zum Schreien« Peter Handke. Celovec: Klub Prežihov Voranc, 1983. 184 str.

Hanzi Wuttej, Moj svet. Izdal in napisal spremno besedo Janko Messner. Celovec: Mohorjeva, 2004. 64 str.

Stanko Wakounig, Kotiček tople domačije. Izdal in napisal uvod Janko Messner. Spremna beseda Ludvik Karničar. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2008. 123 str.

Nagrade


  • Nagrada Zlate Parge za najboljši scenarij (Vrnitev) na 14. mednarodnem televizijskem festivalu v Pragi 1977
  • Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana 1978
  • Nagrada Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem 1987
  • Nagrada »Vstajenje« Slovencev v Italiji, Trst 1989
  • Avstrijski častni križ za znanost in umetnost, 1992
  • Zlata medalja Aritas (Satira) za najboljšo satirično pesnitev Slovenije, Ljubljana 1993
  • Pergamino de Honor. Por su solidaridad. La casa de los tres Mundos, Ernesto Cardenal. Granada, Nicaragua, 1997.
  • Avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. razreda iz rok zveznega predsednika. Dunaj 2002. [Iz protesta proti neoddajanju televizijskega filma »Vrnitev« po scenariju Janka Messnerja in dokumentacije »Člen 7« Thomasa Korschila in Eve Simmler je avtor vrnil nagrado zveznemu predsedniku.]