Dela 1 Dela 2 Dela 3

Dela

Okamenela sled. Pesmi. Spremna beseda Matjaž Kmecl. Celovec: Drava, 1998. 68 str.

Iskanje Nataše. Roman. Celovec: Drava, 2000. 159 str.

Umor v zaspanem mestu.. Roman. Celovec: Mohorjeva, 2009. 224 str.

Ko se mačke ženijo. Roman. Celovec: Mohorjeva, 2016. 164 str.