Dela 1

Dela

Kotiček tople domačije. Uredil in napisal uvod Janko Messner. Spremna beseda Ludvik Karničar. Fotografije Miriam Strmenik und Daniel Wakounig. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2008. 123 str.