Dela 1 Dela 2 Dela 3 Dela 4 Dela 5

Dela

Grape in sonce. Pesmi. Sklepna beseda Janko Messner. Celovec-Borovlje: Drava, 1963. 78 str.

Karantanske. Spremna beseda Mitja Mejak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. 95 str.

Lastovičje gnezdo. Radijska igra. 1971.

Činček. 29 otroških pesmi. Celovec, 1972. 47 str.

Velike sanje malega človeka. Maribor: Obzorja, 1973. 228 str.

Lipov bogec. Pesmi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974. 66 str.

Činček in Čopka. Predgovor Pavel Apovnik. Celovec: Klub mladje/SIC, 1980. 77 str. (Knjiga mladje 7)

Križ s križi. Roman. Roman. Pregovor LKH (= Lovro Kaselj). Celovec: Mohorjeva, 1981. 386 str.

Bratovska jesen. Roman. 2 zv. Sklepna beseda Emil Cesar. Celovec: Drava, 1981/1982. 232 + 274 str.

Sla po svobodi. Sklepna beseda Emil Cesar. Celovec: Drava, 1985. 285 str.

Karantanske pesmi. Celovec: Drava, 2010. 208 str.

Nagrade


  • Delovna štipendija koroške deželne vlade, 1971
  • Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana 1977.