Dela 1 Dela 2 Dela 3

Dela

L I T E R A R N A   D E L A
Pesniški list 10 Pesmi z ilustracijami Jožeta Tisnikarja. Trst: Tržaški tisk, 1973.

Seizmograf čutov Maribor: Obzorja, 1977. 80 str.

Jen la sablo el mia klepsidro. Taglibro 1983-1986. (Dnevnik 1983–1986, esperanto). Celovec: Mohorjeva, 1993. 198 str.

Saj ni bilo nikoli drugače Celovec: Mohorjeva, 1994. 187 str.

Hagar. Roman. Ljubljana: Mihelač, 1994. 113 str.

Človeka nikar. Roman. Celovec: Mohorjeva, 1995. 270 str.

Dvojezično je bolje. Roman. Celovec: Nedelja (nadaljevanje), 1997.

Obletnica mature. Roman. Ravne na Koroškem: Voranc, 1998. 88 str.

Krst na Auvi : zgodovinski roman. Roman. Ljubljana: Slovenska matica, 2010. 296 str.


E S E J I S T I Č N A   D E L A (izbor)
Temelji humanizma Ljubljana: Naše Tromostovje, 1976.

Pogovori pod šotori Koper: Ognjišče, 1983. 167 str.

Identiteta in komunikacija. (Ob primeru dvojezičnega ozemlja na Koroškem v Avstriji. Naloga za obrambo magistrskega naslova pri mednarodni akademiji znanosti (AIS) v San Marinu. [Celovec]: V. Ošlak, [1993?]. 1 mapa (51, 5 str.)

Pojasnilo prijateljem o esperantu Slovenj Gradec, Voranc, 1997.

Postati ob knežjem kamnu. Eseji in članki. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1999. 159 str.

Bodi, kar si! O verskih in filozofskih nagibih za rast in vztrajanje pri svoji narodnosti in svojem jeziku. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2001. 153 str.

Tri barve sveta. Eseji in razprave. Maribor: Slomškova založba, 2001. 197 str.

Spoštovanje in bit. Eseji o naravi, človeku in kulturi. Maribor: Litera, 2003. 138 str.

Med robom in središčem. Pisma o veri, kulturi, umetnosti, politiki in novem življenju. Soavtor Denis Poniž. Maribor: Slomškova založba, 2003. 244 str.

Sekira za dlako. Pogovori v filozofski kavarni. Intervju vodil Tim Oliver Wüster. Celje: Mohorjeva družba, 2003. 290 str.

Obe kraljestvi. Eseji. Maribor: Litera, 2007. 215 str.

Usode s Koroškega. Biografski eseji. Ljubljana: Slovenska matica, 2012. 232 str.

Beseda, ki me je našla : življenje v luči Besede in vere vanj, ki je sam Beseda. Murska Sobota: Vrelec, 2013. 234 str.


P R E V O D I (izbor)
Tagore, Rabindranath: Sadhana (iz angleščine)
Tagore, Rabindranath: Lačni kamni (novele, iz esperanta in iz angleščine)
Antologija sodobne indijske poezije: Košara človekovega srca (iz angleščine, kot soprevajalec)
Privat, Edmond: Gandijevo življenje (iz esperanta)
Štimec, Spomenka: Senca nad pokrajino duše (roman, iz esperanta)
Antologija sodobne slovenske kratke proze: Sunflanke de Alpoj (v esperanto)
Zweig, Stefan: Ŝaknovelo (iz nemščine v esperanto)
Capuder, Andrej: Bič in vrtavka (v esperanto)
Rebula, Alojz: Jutri čez Jordan (v esperanto)
Goll, Ernst: V trpki deželi človeka (poezija), 1997
Cankar, Ivan: Hiša Marije pomočnice (v esperanto)
Watzlawik, Paul: Da bi lažje bili nesrečni (iz nemščine)
Herder, Gottfried: Zamisli o zgodovini človeštva
Baum, Wilhelm: Karl Popper in kritični racionalizem (iz nemščine), 1998
Baum, Wilhelm: Ludwig Wittgenstein med mistiko in logiko (iz nemščine), 2000
Kapp, Joseph: Franjo (proza, iz nemščine)
Haecker, Theodor: Vergilij, oče Zahoda (iz nemščine v esperanto in slovenščino)
Hotschnig, Alois: Ludvikova izba, 2002
Haecker, Theodor: Človekov duh in resnica, 2002
Leser, Norbert: Božja vrata in okna, 2003
Köhlmeier, Michael: Svetopisemske zgodbe, 2005
Dobrzynski, Roman: Zamenhofova ulica, 2005
Rebula, Alojz: Nocturno für das Wüstenland (v nemščino, skupno s Timom Wüsterjem), 2007
Kosovel, Srečko: V zlatem čolnu: Izbrane pesmi, 2013 (v esperanto)

Nagrade


  • Literarna nagrada »Vstajenje« Slovencev v Italiji za dnevnik Saj ni bilo nikoli drugače, Trst 1994
  • italijanska nagrada za novelo Razorožitev v Golubjem selu, 1995
  • Druga nagrada za esej Človek v iskanju svoje podobe (esperanto) na svetovnem kongresu esperantistov, Adelaide 1997 (prve nagrade niso podelili)
  • Tretja nagrada za dramo Šahista (esperanto) na svetovnem kongresu esperantistov, Adelaide 1997 (prve in druge nagrade niso podelili)