Anka Jernej-Gregorič

A V T O R I C A
Anka Jernej-Gregorič, rojena 1960 v Globasnici. Najprej obiskovala Zvezno gimnazijo za Slovence, nato se je učila za kuharico. Objavlja v koroškoslovenskih revijah in v slovenski oddaji koroškega radia. Živi v Šmihelu pri Pliberku.

Anka Jernej-Gregorič 1 D E L O
Pomladi se seje, poleti zori. Ilustracije Helmut Blažej. Spremna beseda Kristo Srienc. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1998. 63 str.