Dorli Hammerschall

A V T O R I C A
Dorli Hammerschall, rojena 1946 v Ledincah. Matura na učiteljišču v Celovcu. Ljudskošolska učiteljice v Šentilju in Šentjakobu v Rožu, pozneje do 2002 ravnateljica ljudske šole v Šentjakobu v Rožu.

Dorli Hammerschall 1 D E L O
V moji hiši. Ilustracije Janez Sedej. Celovec: Mohorjeva, 1986. 48 str.