Herman Germ

A V T O R
Herman Germ, rojen 1931 v Suhi. 1952 zaključil učiteljišče v Celovcu. Od 1958 do 1967 ravnatelj ljudske šole na Djekšah; od 1969 do 1989 ravnatelj glavne šole v Pliberku. Soavtor številnih učbenikov. Piše pesmi, črtice in otroško literaturo. Od 1993 do 2002 predsednik Društva slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji. Bolj in bolj se posveča tudi slikarstvu. Živi v Nonči vasi pri Pliberku.

Herman Germ 1 Herman Germ 2 Herman Germ 3 Herman Germ 4 Herman Germ 5 D E L A
Otroci enega sonca. Pesmi in črtice. Ilustracije Valentin Podgornik. Celovec: Mohorjeva, 1982. 86 str.

Ali veš? Ali znaš? Uganke za najmlajše. Celovec: Drava, 1985. 69 str.

Recimo mačka – mehka tačka. Besedne igre za dom in šolo. Ilustracije Christof Šubik. Celovec: Drava, 1986. 87 str.

Naš zlati mladi dan. Pesmi in igrice. Ilustracije Hermina Paulič. Celovec: Mohorjeva, 1988. 78 str.

Pričakovanje in izpolnitev. Erwartung und Erfüllung. Pesmi in utrinki. Slovensko, nemško. Ilustracije Franz Wiegele. Celovec: Mohorjeva, 1994. 167 str.

Pesem – utrip srca. Lied – Pulsschlag des Herzens. 85 pesmi za stare in mlade. Zbral, harmoniziral, notografiral in uredil Engelbert Logar. Suha: Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku, 2006. 103 str.

I Z D A J A T E L J
Oblikujmo svoj jezik. 1. del: Slovenščina za 1. in 2. razred glavne šole. H[erman] Germ, T. Ogris, M. Srienc. Sodleovali so H. Budin, L. Cvelf, M. Diexer, K. Gril, M. Kert, A. Rutar, St. Wakounig. Ilustracije Božo Kos. Celovec: Mohorjeva, [1981]. 236 str.

Leto, v pesmi ujeto. Otroške pesmi, besedne igre, pregovori in uganke za koroško mladino. Izbral in uredil Herman Germ. Ilustracije Stanko Sadjak. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1993. 236 str.

Čarobna dežela slovenske poezije. Psemi za koroško mladino iz zakladnice slovenskega pesništva. Izbral in uredil Herman Germ. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1994. 205 str.

Uganke. Za vas za kratek čas. Sestavil in uredil Herman Germ. Risbe Andrej Germ. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1996. 141 str.

Podjuna, Rož, Zilja. Zbral in uredil Herman Germ. Ilustracije Marjeta Cvetko. Fotografije Franc Kukovica et al. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1998. 203 str.

Literat[ura], kult[ura]. Uredili Anita Hudl, Sonja Wakounig, Herman Germ. – [s. l.]: Društvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji, [1999]. 73 str.