Ivana Kampuš

A V T O R I C A
Ivana Kampuš, rojena 1947 v Šentjakobu v Rožu. Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu. Študij angleščine in slovenščine v Saint Louisu, Grazu in Celovcu. Poučuje na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Živi v Celovcu in Šentjakobu v Rožu.

Ivana Kampuš 1 Ivana Kampuš 2 D E L A
Tvoja sem piščal. Spremna beseda Vinko Ošlak. Ilustracije Barbara Möseneder-Köchl. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1992. 56 str.

Naš otrok. Unser Kind. Ilustracije Hugo
Wulz. Izdalo društvo »Naš otrok« v Celovcu. Celovec: Mohorjeva, [1998]. 24 str.

»V teh pesmih se mešajo zelo različni duhovni tokovi, ki so po svoji sinkretični množini značilni prav za današnji čas. A narava in umetnost ljubita mešanje raznorodnih elementov.«
(Vinko Ošlak v spremni besedi k zbirku ›Tvoja sem piščal‹)