Ivanka Polanc

A V T O R I C A
Ivanka Polanc, rojena 1934 v Suhi. Ljudska šola v Šmarjeti. Kmetica v Podlogu pri Suhi.

Ivanka Polanc 1 Ivanka Polanc 2 D E L A
Dobro jutro, sonce. 25 otroških in mladinskih pesmi. Harmoniziral, uredil in napisal uvod Bertej Logar. Ilustriral Valentin Podgornik. Celovec: Mohorjeva, 1985. 56 str.

Šopek planinskih rož. 80 pesmi za šolsko mladino in odrasle. Zbral, harmoniziral, notografiral, uredil in napisal uvod Engelbert Logar. Slike Herman Germ in učenci glavne šole Pliberk. Suha: Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku, 2004. 72 str.