Jurij Opetnik

A V T O R
Jurij Opetnik

Jurij Opetnik 1 D E L O
Lev in miš. Štiri kratke zgodbice. Ilustracije Stanko Sadjak. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1992. 28 str.