Lenčka Kupper

A V T O R I C A
Lenčka Kupper, rojena 1938 v Bistrici pri Pliberku. Ljudska šola v Šmihelu pri Pliberku, glavna šola v Pliberku. Učila se je krojaštva. Objavila več knjig in kaset. Nekatere pesmi so prave uspešnice, recimo Enkrat je bil en škrat. Živi v Vrbi.

»V njenih pesmicah je svežina in radost, je veselje in hrepenenje po vsem lepem, kar živi in se dogaja v svetu otroka.« (Slavko Mihelčič, skladatelj)

Lenčka Kupper 1 Lenčka Kupper 2 Lenčka Kupper 3 Lenčka Kupper 4 Lenčka Kupper 5 D E L A
Skrivnostna bela krpica. Pripovedke in pesmi. Glasba Janez Bitenc. Ilustracije udeležencev tedna mladih umetnikov 1984 na Rebrci. Z glasbeno kaseto. Celovec: Mohorjeva, 1985. 71 str.

Brez meja. Mladinske in otroške pesmi. Uglasbila avtorica. Ilustracije. Ulrike Tripold. Z glasbeno kaseto. Celovec: Drava, [1988]. [39] str.

Diči, diči, diča. Glasbena kaseta. Uglasbil Gabrijel Lipuš. Celovec: Drava, Slovenska prosvetna zveza, 1987.

Pojmo s ptički. Ilustracije Andreja Zikulnig. Z glasbeno kaseto. Celovec: Mohorjeva, 1991. 50 str.

Glasbeni koledarček. Ilustrirali učenci Mohorjeve ljudske šole v Celovcu. Koledar Tatjana Tolmaier in Marica Hartmann. Celovec: Mohorjeva, 1992. [42] str.

Nikoli slabe volje. Otroški in mladinski zbor s klavirsko spremljavo. Uglasbila avtorica. Klavir Slavko Mihelčič. [Ljubljana]: samozaložba, 1992. 1 partitura (43 str.).

Enkrat je bil en škrat. Uglasbila avtorica. Aranžiral Janez Gregorič. Ilustracije Breda Varl. Z glasbeno zgoščenko. Celovec: Krščanska kulturna zveza, 1998. 88 str.

Enkrat je bil en škrat. Pesmi Lenčke Kupper. Uredili Janez Gregorič, Pepej Krop, Stefan Logar, Jurij Opetnik. Spremna beseda Franc Kukovica. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, [1998]. 49 str. (Zapoj še ti 3)

Iz roda v rod. Soavtorja Ciril Rudolf, Niko Kupper. Ilustracije Walter Jäger. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1998. 131 str.

Vetrnica. Ilustrirali otroci otroškega vrtca Naš otrok. Celovec: Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev, Društvo Naš otrok - Unser Kind, Krščanska kulturna zveza, 2003. 63 str.

Letni časi. Pesmi Lenčke Kupper in Miriam Strmenik. Velikovec: Prosvetno društvo Lipa, [2005]. Glasbena zgoščenka.

Prižgimo si lučke. Notno gradivo. Celovec: Mohorjeva, 2010. 34 str.

Pesmi o živalih. Notno gradivo. Celovec: Mohorjeva, 2013. 27 str.