Marica Kulnik

A V T O R I C A
Marica Kulnik, rojena 1948 v Dobu pri Pliberku. Živi na Koroškem in na Dunaju.

Marica Kulnik 1 Marica Kulnik 2 Marica Kulnik 3 Marica Kulnik 4 D E L A
Tinček ujame sonce. Tino fängt die Sonne ein. Ilustracije Zorka Loiskandl-Weiss. Celovec-Ljubljana: Slovenska prosvetna zveza; Mladinska knjiga, 1979. [18] str.

Wenn Tränen erzählen. Quando le lacrime
raccontano. Kadar solze pripovedujejo.
Nemško, italijansko, slovensko. Ilustracije Zorka Loiskandl-Weiss. Prevod Florjan Lipuš. Celovec-München: Drava; Kiwi, 1982. [24] str.

Betlehemska zvezda zavije s svoje poti. Der
Stern von Betlehem verlässt seine Bahn.
Slovensko, nemško. Ilustracije Angelika Kaufmann. Prevod Vinko Ošlak. Celovec-Dunaj-München: Mohorjeva, Jungbrunnen, [1983]. [19] str.

Der Stern von Bethlehem verlässt seine Bahn. Ilustracije Angelika Kaufmann. Dunaj-München-Celovec: Jungbrunnen, Mohorjeva, 1983. [19] str.

Niko in Maja. Niko und Maja. Slovensko, nemško. Ilustracije Zorka Loiskandl-Weiss. Celovec: Drava, 1990. [23] str.

Niko in Maja. Niko und Maja. Ilustracije Zorka Loiskandl-Weiss. 2. izdaja. Dunaj: samozaložba, 1991.

P R E V O D I
Peter Paul Wiplinger, Znaki časa. (= Zeichen der Zeit) Prevod Marica Kulnik in Pavle Zdovc. Slovenj Gradec: Literarni klub, Kulturna
skupnost, 1974. [16] str.

Fran Levstik, Martin Krpan und der Riese von Wien. Eine volkstümliche Erzählung. (= Martin Krpan) Ilustracije Tone Kralj. Prevod Marica Kulnik. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1992. [64] str.

Desa Muck, Wahnsinnig ernst über Sex. Tips für Jugendliche. (= Blazno resno o seksu) Prevod Marica Kulnik. Ilustracije Bernhard Čarre. Celovec-Ljubljana-Wien: Mohorjeva, 1999. 151 str.