Milica Hrobath

A V T O R I C A
Milica Hrobath, rojena 1944 v Selah. Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu. Ljudskošolska učiteljice v Šentlenartu pri Sedmih studencih, nazadnje do upokojitve ravnateljica prav tam. Objavljala je v Mladju (pod psevdonimom Nadja Klenova), Mlade rodu, Družini in domu ter v Celovškem zvonu.

Milica Hrobath 1 Milica Hrobath 2 Milica Hrobath 3 D E L A
Ozare dneva. Pesmi. Celovec: Mohorjeva, 2015. 84 str.

Vigredno sonce. Pesmi. Ilustracije Karl Vouk. Celovec: Slovenski informacijski center, 1981. 29 str.

Veter poje. Pesmi. Ilustracije Zorka Loiskandl-Weiss. Spremna beseda Pavle Zablatnik. Celovec: Mohorjeva, 1988. 63 str.

Sanje o marelicah. Pesmi. Ilustracije Kristina Zeichen. Spremna beseda Marjan Strojan. Celovec: Mohorjeva, 2005. 88 str.

P R E V O D
Wolf Harranth, Moj ded je star, in ga imam zelo rad. Mein Opa ist alt, und ich hab ihn sehr lieb. Ilustracije Christina Oppermann-Dimow. Prevod Mili Hrobath. Celovec, Wien-München: Mohorjeva, Jungbrunnen, 1986. [26] str.