Sabine Buchwald

A V T O R I C A
Sabine Buchwald, rojena 1976. Živi v Nonči vasi pri Pliberku. Izobražena otroška vzgojiteljica, kasneje doktorat iz slavistike in izobrazba za pouk slovenščine na sekundarni stopnji.

Sabine Buchwald 1 D E L O
Filo in Zofija. Celovec: Mohorjeva, 2011. 48 str.

Hana in vetrovi. Ilustrirala Kristina Krhin. Celovec: Mohorjeva, 2014. 30 str.

Vito in Sisi v kuhinji življenja. Celovec: Drava, 2016. 200 str.