Stefan Lesjak

A V T O R
Stefan Lesjak, pedagog in ljudskošolski učitelj.

D E L O
A mi lahko ti kaj poveš o šoli? Ilustrirala Marija Prelog. Celovec: Mohorjeva, 2014. 45 str.