Tatjana Igerc

A V T O R I C A
Tatjana Igerc, rojena 1992 v Železni Kapli. Ljudska šola v Globasnici. Dijakinja Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu.

Tatjana Igerc je pri mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2007 v Schwanenstadtu za svoje besedilo prejela priznanje »Posebna omemba žirije«.

Tatjana Igerc 1 D E L O
Nedelja na deželi. Ilustrirala avtorica. Celovec: Drava, 2007. 21 str.