O otroški literaturi

Otroška literatura med koroškimi Slovenci je v veliki meri zrasla iz potrebe učiteljev po učnem gradivu. Povezana je z ustanovitvijo šolskega lista Mladi rod v šolskem letu 1951/52, ki je s svoje strani bila posledica pomanjkanja učbenikov in učnega gradiva po obdobju nacizma. Mladi rod izhaja še danes petkrat letno. V njem so začeli objavljati svoje prispevke mnogi, ki so se pozneje razvili v prave otroške literate, začenši z Valentinom Polanškom.
V tem smislu je imel Mladi rod za otroško literaturo podobno katalizatorsko vlogo kakor revija mladje v »ta zaresni« literaturi. Seveda pa dandanes ne pišejo literature za otroke samo učitelji, poleg starejših okoli Hermana Germa in Lenčke Kupper je zrasla že cela generacija mlajših avtoric in avtorjev, ki s svojo besedno umetnostjo razveseljujejo otroke.
Ne gre tudi pozabiti, da sta poleg Polanška tudi dva druga leposlovna avtorja napisala knjige za otroke, Janko Messner in Andrej Kokot. Zato pa sta dve avtorici, ki ju poznamo kot otroški literatki, izdali tudi samostojni pesniški zbirki, Ivana Kampuš in Milica Hrobath.