Revije

Revije 1 Revije 2 Revije 3 Revije 4 Revije 5 Revije 6 Revije 7 Revije 8 Revije 9 V prvih 60 letih 20. stoletja na Koroškem izhaja revijalni tisk, ki je večinoma poljudnega, družinskega ali verskega značaja, recimo Vera in dom, oz. pozneje Družina in dom. V teh revijah, deloma tudi v tedenski in siceršnji publicistiki (Koroški Slovenec, Naš tednik-Kronika, Slovenski vestnik, Nedelja) so koroški leposlovni avtorji objavljali svoje prve tekste. Tako so te revije dolga leta bile edina priložnost za objavo literarnega ustvarjanja. Podobno funkcijo sta izpolnjevala tudi oba koledarja, Koroški koledar in Mohorjev koledar.
Prva revija, ki se je posvečala v prvi vrsti literaturi, je bila revija mladje, ustanovljena leta 1960. V poznejših letnikih, predvsem po odhodu Florjana Lipuša kot glavnega urednika, se je tudi mladje spremenilo v družbenokritično publikacijo. Od 1983 kot krščanska protiutež mladju izhaja Celovški Zvon, ki se je skušal uveljaviti tudi kot literarna revija. Danes se literaturi posvečata Rastje in Novine. Občasno literarno prilogo ima cerkveni list Nedelja, ki v poletnih mesecih v nadaljevanjih objavlja tudi cele romane.
Redno objavljajo prispevke slovenskih avtoric in avtorjev (tudi v slovenščini) deželna kulturna revija Die Brücke, revija Fidibus (Kärntner Bildungswerk), in almanah Musilovega inštituta literatur/a (doslej letnika 2006 in 2007).


Bratoljub
Revija celovških bogoslovcev, izhajala s krajšimi prekinitvami od 1888/89 do 1966/67, v njej je objavljal recimo Kristo Srienc ali Lovro Kaselj, prvi teksti Florjan Lipuš, Gustav Januš, Erik Prunč.

Kres
Glasilo katoliške slovenske dijaške družine v Marijanišču na Plešivcu. Hektografirani list je izhajal med 1952 in 1958, v njej so se literarno vadili Florjan Lipuš, Gustav Januš, Erik Prunč, Karel Smolle in drugi.

Družina in dom
Neodvisen mesečnik. Izhaja od leta 1949 naprej, od leta 1950 do 1966 z imenom Vera in dom. Od 1998 z literarno prilogo. Izdaja Mohorjeva družba v Celovcu.

mladje
Literatura, umetnost, družbena vprašanja. 1960 do 1991 (štev. 71). Izdajatelj Društvo mladje v Celovcu. Od 1980–1987: Koroško mladje. V letih 1988 in 1989 revija ni izšla.
Od prve številke je bil glavni urednik Florjan Lipuš, z 42., črno številko je Lipuš 1981 predvsem zaradi finančnih težav mladje ukinil. Oblikuje se interesna skupnost za rešitev mladja pod vodstvom Janija Oswalda, deloma zaradi finančnih težav, deloma zaradi literarne krize 1987 s štev. 67 ponovna ukinitev (vedno bolj prevladujejo publicistični prispevki, narašča delež nemških tekstov).
Malodane vse koroškoslovenske avtorice in avtorji po letu 1960 so objavljali v mladju.
»Z ustanovitvijo literarne revije mladje leta 1960 se je začelo v razvoju slovenske književnosti na Koroškem povsem novo obdobje. Šele od tedaj naprej lahko govorimo o sodobni koroško slovenski literaturi v pravem pomenu besede.« (Andrej Leben, Monologi in dialogi 1995, 15)

Celovški Zvon
Vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, družbena in verska vprašanja. Izdajatelj je bilo Društvo prijateljev revije Celovški Zvon, izhajala je 1983–1998 pri Mohorjevi v Celovcu. 1990 del naklade izide v Celju pri Celjski Mohorjevi družbi z oznako: Celjska izdaja. Nadaljuje se kot: Zvon. Kulturno-družbena revija od maja 1998 v Ljubljani. Od 2006 izhaja samo še pri celjski Mohorjevi družbi.
Ustanovni glavni urednik je bil Reginald Vospernik, drugi uredniki so bili iz Celovca, Trsta, Ljubljane, Toronta, Buenos Airesa in New Yorka.
»Celovški Zvon je na krščanskem pogledu na svet in kulturni enotnosti vseh Slovencev osnovana publikacija slovenskih kristjanov in vseh, ki so pripravljeni za pogovor z njimi.« (Iz kolofona)

Rastje
Literarno kritična revija Društva slovenskih pisateljev, publicistov in prevajalcev v Avstriji.

Novine
Najprej literarna revija Društva slovenskih pisateljev in pisateljic v Avstriji. Pozneje so izdajatelji Novin Gösta Maier, Janko Messner in Jozej Strutz v sodelovanju z DSPPPA. Od leta 2001/2002 naprej je izšlo osem številk. Celovec: Edicija Rapial.

Koroški koledar
Izdaja Slovenska prosvetna zveza (Slowenischer Kulturverband) oz. od 1963 Založba Drava. Od 1948–1962 Koledar slovenske Koroške..
Leta 1964, 1968 in 1969 ni izšel.

Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu
Izhaja pod menjajočimi se naslvoi od leta 1872 naprej pri Mohorjevi družbi v Celovcu.
Od 1920–1927 izhajal na Prevaljah, od 1928 v Celju. Od 1929 do 1941 v Celju natisnjena posebna Koroška izdaja. Od leta 1948 naprej spet izhaja v Celovcu.

Mladi rod
Šolski list za koroško mladino. Izhaja v Celovcu od leta 1952. Petkrat letno dvojna številka. Redno objavlja otroško literaturo.