Antologije

Antologije 1 Antologije 2 Antologije 3 Antologije 4 Antologije 5 Antologije 6 Antologije 7 Antologije 8 Antologije 9 Pričujoči seznam antologij in antoloških izdaj obsega zadnjih 40 let, odkar se je zanimanje za koroškoslovensko vprašanje in s tem tudi za koroškoslovensko literaturo povečalo. Izdajanje antoloških zbirk tako do neke mere odseva konjunkturnost koroškoslovenske problematike v političnem polju. Tu v kronološkem redu navajamo antološke izdaje v knjižni obliki, deloma pa tudi posebne številke revij z antološkim značajem. Kolikor le mogoče navajamo tudi objavljene avtorje in avtorice.


Kärnten im Wort. Aus der Dichtung eines halben Jahrhunderts. Izdajatelj Erich Nußbaumer. Slovenske prispevke izbral in uredil Janko Messner. Prevajalci Gustav Januš, Peter Kersche, Florian Lipuš, Janko Messner, Horst Ogris, Valentin Polanšek, Hubert Repnik. Celovec: Heyn 1971. 551 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Milka Hartman, Gustav Januš, Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Janko Messner, Valentin Polanšek, Erich Prunč.

Im Schnittpunkt. Kärntner Kulturhefte. Celovec, 1972, zv. 3/4.
Zastopane avtorice in avtorji: Andrej Kokot, Milka Hartman, Anita Hudl, Valentin Polanšek.

Dichtung aus Kärnten. Izdajatelj Lorenz Mack. Dunaj: Kremayr & Scheriau 1972. 222 str.
Zastopan avtor: Valentin Polanšek.

Slowenische Literatur aus Kärnten. Dunaj: E. A. Richter, 1973. 57 str. (AHA. Eine literarische Zeitschrift. štev. 4/5, 1973)
Zastopani avtorji: Janko Messner, Florjan Lipuš, Andrej Kokot, Gustav Januš.

Ta hiša je moja, pa vendar moja ni. Sodobna slovenska literatura na Koroškem. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Matjaž Kmecl. Celovec-Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, Klub Mladje, Mladinska knjiga, 1976. 174 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Anton Haderlap, Milka Hartman, Anita Hudl, Gustav Januš, Andrej Kokot, Anton Kuchling, Mirko Kumer, Florjan Lipuš, Janko Messner, Katarina Miklav-Šrtevka, Valentin Polanšek, Erik Prunč, Karel Prušnik-Gašper, Karel Smolle, Maks Sorgo, Neža Strojnik, Metod Turnšek, Stane Wakounig, Hani Weiss.

Samoumevnost nesmisla. Pesmi, proza. Das Selbstverständliche des Sinnlosen. Gedichte, Prosa. Slovensko-nemško. Celovec: Koroška dijaška zveza, Slovenski informacijski center, 1979. 107 str.
Zastopani avtorji: Janko Ferk, Maks Domej, Jože Kuess, Sigi Hobel.

Betroffensein. Texte zu Kärnten im Herbst 1980. Izdajatelj Harald Irnberger. Celovec: Slovenski informacijski center (SIC), 1980. 127 str.
Zastopana avtorja: Janko Ferk, Horst Ogris.

Na zeleni strehi vetra. Auf dem grünen Dach des Windes. Sodobna slovenska lirika. Slowenische Lyrik der Gegenwart. Izdajatelj Rudolf Neuhäuser, Klaus Detlef Olof, Boris Paternu. Prevod Ina Jun-Broda, Peter Kersche, Andrej Kokot, Rudolf Neuhäuser, Horst Ogris, Klaus Detlef Olof, Ilma Rakusa-Ingold, Peter Urban. Celovec: Heyn, 1980. 254 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Milka Hartman, Gustav Januš, Andrej Kokot, Valentin Polanšek, Erich Prunč, Karel Smolle.

Kärnten besichtigt. Eine literarische Geografie. Izdajatelj Antonio Fian. Dunaj, o. J. 96 str.
Zastopana avtorja: Florjan Lipuš, Janko Messner,

Aufzeichnungen aus Kärnten. Mladje-Prosa-Anthologie. Izbor tekstov in izdajatelj Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji. Uredil Janko Messner. Prevode so oskrbeli deloma avtorji sami, večino sta opravila Kristijan Močilnik in Michael Stocker. Lipuševa »Navodila za kričanje« je prevedel Peter Handke. Celovec: Klub Prežihov Voranc, 1983. 184 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jože Blajs, Jožica Čertov, Anton Gallob, Anita Hudl, Mirko Kumer, Florjan Lipuš, Janko Messner, Mirko Messner, Kristijan Močilnik, Valentin Polanšek, Janko Pörtsch.

Besede. Literarna antologija. Wörter. Literaturanthologie. Uredila Fabjan Hafner in Janez Kassl. Celovec, 1983. 80 str.
Zastopani avtorji: Fabjan Hafner, Pepe Starman, Janez Kassl, Vincenc Gotthardt, Martin Koren.

Iz skrivnih predalov. Iz literarnega natečaja ob 130-letnici Mohorjeve družbe v Celovcu. Izbor Vincenc Gotthardt. Celovec : Mohorjeva, 1984. 141 str.
Zastopane avtorice in avtorji:Franc Buchwald, Lev Detela, Janko Ferk, Anton Gabriel, Anton Gallob, Anka Gregorič, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Andreja B. Hartman, Milka Hartman, Mili Hrobath, Gustav Januš, Helena Kupper, Milena Merlak, Jože Nedved, Pavla Okorn, Miha Pečnik, Rosalija Petschnig, Ivanka Polanc, Valentin Polanšek, Štefka Vavti, Marija Šranc, Jozi Turk.

Koroška slovenska poezija. Carinthian Slovenian Poetry. Slovensko-angleško. Izdajatelj Feliks J. Bister, Herbert Kuhner. Prevod: Pavel Apovnik, Feliks J. Bister, Janko Ferk, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Zdravko Inzko, Viktor Jesenik, Peter Kersche, Milena Merlak, Horst Ogris, Klaus Detlef Olof, Valentin Polanšek. Spremna beseda Michael Guttenbrunner, Walther Nowotny. Ilustracije Valentin Oman. Celovec-Columbus (Ohio): Mohorjeva, Slavica Publishers, 1984. 216 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jožica Čertov, Maja Haderlap, Janko Ferk, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Gustav Januš, Andrej Kokot, France Merkač, Jani Oswald, Valentin Polanšek, Erik Prunč, Karel Smolle, Olga Vouk, Stane Wakounig,

V lunini senci. Koroško pesniško branje. Izbor Cvetka Lipuš in Fabjan Hafner. Celovec: Drava, 1985. 85 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jožica Čertov, Maja Haderlap, Janko Ferk, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Gustav Januš, Andrej Kokot, Cvetka Lipuš, Jani Oswald, Valenin Polanšek.

Das slowenische Wort in Kärnten. Slovenska beseda na Koroškem. Schrifttum und Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart. Pismenstvo in slovstvo od začetkov do danes. Izdajatelji Reginald Vospernik, Pavle Zablatnik, Erik Prunč, Florjan Lipuš. Prevod Johann Georg Fellinger, Janko Ferk, Hermann Germ, Fabjan Hafner, Peter Handke, Gustav Januš, Urban Jarnik, Peter Kersche, Andrej Kokot, Gabriel Lipuš, August Malle, Franc Merkač, Anneliese Merkač-Hauser, Milena Merlak, Janko Messner, Kristijan Močilnik, Helga Mračnikar, Horst Ogris, Klaus Detlef Olof, Valentin Polanšek, Erik Prunč, Hubert Repnik, Erich A. Richter, Johann Gabriel Seidl, Reginald Vospernik, Adela Žgur. Dunaj: Österreichischer Bundesverlag 1985. 647 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Miha Andreaš, Jernej Basar, Jože Blajs, Jožica Čertov, Fran Eller, Janko Ferk, Herman Germ, Ožbalt Gutsman, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Mili Hrobath, Anita Hudl, Gustav Januš, Urban Jarnik, Andrej Kokot, Anton Kuchling, Marica Kulnik, Mirko Kumer, Lenčka Kupper, Jernej Levičnik, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Franc Merkač, Janko Messner, Kristijan Močilnik, Milka Mohar, Jani Oswald, Janez Polanc, Valentin Polanšek, Erik Prunč, Karl Prušnik-Gašper, Franc Resman, Matija Schneider, Karel Smolle, Maks Sorgo, Jaka Špicar, Kristo Srienc, Jožef Štefan, Andrej Šuster, Metod Turnšek, Štefka Vavti, Olga Vouk, Rudolf Vouk, Stanko Wakounig, Hani Weiss.

Zeichen und Wege. Slowenische Erzähler der Gegenwart. Po izboru Helge Glušič izdala in uredila Rudolf Neuhäuser, Klaus Detlef Olof. Prevod Jožica Čertov, Helga Glušič, Zala Inzko-Breitfuß, Manfred Jähnichen, Waltraud Jähnichen, Franca-Marija Kobenter, Rudolf Neuhäuser, Klaus Detlef Olof, Alois Popotnik. Celovec-Trst: Drava, Založništvo tržaškega tiska, 1985. 229 str.
Zastopan avtor: Florjan Lipuš.

Spureinwärts. Natečaj za liriko skupine 508 v Beljaku. Celovec: Drava, 1986.
Zastopana avtorica: Cvetka Lipuš.

Letzte Möglichkeit Österreich kennenzulernen. Zadnja možnost spoznati Avstrijo. Izdajatelja Janko Ferk in Peter Kersche. Celovec: Mohorjeva, 1987.
142 str.
Zastopan avtor: Janko Ferk.

Kärntner Slowenen in der Gegenwartsliteratur. Tematska številka revije Fidibus. nemško slovensko. Uvodni esej Matjaž Kmecl. Biobibliografije Janez Strutz. Grafika Karl Vouk. Celovec: Kärntner Bildungswerk, 1988. 98 str. (Fidibus, leto 16, šev. 2)
Zastopane avtorice in avtorji: Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Gustav Januš, Janko Ferk, Maja Haderlap.

Kärnten is lei ans. St. Veiter Lesebuch 1988. Izdajatelj Winfried Gindl. Prevod Maja Haderlap, Peter Handke, Helga Mračnikar, Vida Obid. St. Veit/Glan: Kulturamt der Stadtgemeinde St. Veit/Glan, 1988. 149 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Florjan Lipuš, Janko Messner, Kristijan Močilnik, Maja Haderlap, Franc Merkač.

Mlada slovenska poezija sedemdesetih in osemdesetih let. uredil in napisla spremno študijo Denis Poniž. Celovec: Mohorjeva, 1989. 135 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jani Oswald, Fabjan Hafner, Janko Ferk, Cvetka Lipuš, Maja Haderlap, Jožica Čertov.

Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch. Sodobno pesništvo avstrijskih manjšin. Izdajatelj Gerald Nitsche. Prevod Horst Ogris, Janko Messner, Klaus Detlef Olof, Fabjan Hafner, Peter Handke, Helmut Scharf, Robert Saxer in avtorji. Innsbruck: Haymon, 1990. 213 Seiten.
Zastopane avtorice in avtorji: Jožica Čertov, Janko Ferk, Vincenc Gotthardt, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Anita Hudl, Gustav Januš, Andrej Kokot, Cvetka Lipuš, Franc Merkač, Janko Messner, Jani Oswald, Štefka Vavti.

Schnellstraße, Fernlicht. Hitra cesta, dolga luč. Nemško-slovensko. Izdajatelj Mira Miladinovič, Max Droschl. Prevod Fabjan Hafner. Graz: Droschl 1991. 73 + 141 str.
Zastopan avtor: Fabjan Hafner.

Der Flügelschlag meiner Gedanken. Literatur der Kärntner Slowenen. Referati in literarni prispevki simpozija »Dnevi koroškoslovenske literature« v Marburg an der Lahn. Izdajatelj Janko Ferk, Ludwig Legge. Prevod Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Peter Handke, Gustav Januš, Peter Kersche, Vida Obid. Celovec: Mohorjeva, 1992. 187 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Janko Ferk, Maja Haderlap, Gustav Januš, Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Karel Smolle.

Smrt samokruhnosti. Pesmi in proza. Izbral, uredil in napisal spremno besedo Andrej Leben. Dunaj: Klub slovenskih študentk in študentov, 1993. 133 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Kristina Rešeta, Boštjan Klubaš, Momot, Tamara Deu, Darja Škerlj, K.B.M.

Kärntner slowenische Literatur. Revija Lichtungen (Graz) 15, 1994, zv. 57.
Zastopane avtorice in avtorji: Janko Ferk, Gustav Januš, Andrej Kokot, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Jani Oswald, Valentin Polanšek.

Monologi in dialogi z resničnostjo. Antologija slovenske koroške literature. Uvod Andrej Leben. O avtorjih Franc Zadravec. Izdajatelj Društvo slovenskih pisateljev/pisateljic, Slovenska prosvetna zveza v Celovcu. Celovec: Drava, 1995. 359 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Marija Bartoloth, Jožica Čertov, Anton Gabriel, Herman Germ, Dorli Hammerschall, Anton Haderlap, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Milica Hrobath, Anita Hudl, Gustav Januš, Ivana Kampuš, Andrej Kokot, Marica Kulnik, Lenčka Kupper, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Janko Messner, Kristijan Močilnik, Jani Oswald, Valentin Polanšek, Flora Rauter, Sonja Wakounig.

Nirgendwo eingewebte Spur. Antologija slovenske lirike. Izdajatelj Janko Ferk. Dunaj: Edition Atelier, 1995. 141 str.
Zastopana avtorja: Gustav Januš, Andrej Kokot.

Der Spiegel, in dem wir uns sehen. Antologija s prispevki manjšinskih in migracijskih avtorjev. Izdajatelja Lev Detela, Wolfgang Mayer König. Dunaj, Edition Log, 1995.

Anleitungen zum Schreien. Antologija slovenske proze. Izdajatelj Janko Ferk. Uvod Denis Poniž. Prevod Janko Ferk, Peter Kersche, Peter Handke, Helena Ošlak. [Dunaj]: Atelier, 1996. 142 str.
Zastopana avtorja: Florjan Lipuš, Vinko Ošlak.

Europa erlesen: Kärnten. Izdajatelj Lojze Wieser. Prevod Anton Funtek, Fabjan Hafner, Peter Handke, Ludwig Hartinger, Horst Ogris, Klaus Detlef Olof, Hubert Repnik, Johann Strutz. Celovec: Wieser 1998.
Zastopane avtorice in avtorji: Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Milka Hartman, Gustav Januš, Urban Jarnik, Andrej Kokot, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Jani Oswald, Valentin Polanšek, Erik Prunč.

Im Schatten der Worte. Prevod Ludwig Hartinger. Ottensheim: Edition Thanhäuser 1998.
Zastopana avtorja: Gustav Januš, Andrej Kokot.

Literat[ura], kult[ura]. [25 DSPPPA] Uredili Anita Hudl, Sonja Wakounig, Herman Germ. [S. l.]: Društvo slovenskih pisateljev in pisateljic v Avstriji. [1999]. 73 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Marjeta Angerer, Tatjana Angerer, Lev Detela, Herman Germ, Tonči Haderlap, Fabjan Hafner, Anita Hudl, Saška Innerwinkler, Gustav Januš, Ivana Kampuš, Martin Kuchling, Lenčka Kupper, Niko Kupper, Kati Marketz, Milena Merlak-Detela, Janko Messner, Jože Pasterk, Ivanka Polanc, Jože Strutz, Jože Zlatar.

Europa erlesen: Letzte Reise. Izdajatelj Helmuth A. Niederle. Prevod Fabjan Hafner, Andrej Kokot, Klaus Detlef Olof. Celovec: Wieser 1999.
Zastopani avtorji: Urban Jarnik, Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Stane Wakounig.

Europa erlesen: Senza confini. Izdajatelj Lojze Wieser. Prevod Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Peter Handke, Gabriel Lipuš, Klaus Detlef Olof, Johann Strutz. Celovec: Wieser 1999.
Zastopane avtorice in avtorji: Milka Hartman, Fran Eller, Gustav Januš, Florjan Lipuš, Valentin Polanšek, Erik Prunč.

Literatura brez mejá – ohne Grenzen – senza confini. Literatura iz prsotora Alpe-Jadran. Slovenski, nemško, italijansko, furlansko. Izdajatelj Jozej Strutz, Peter Rustja. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2000.
332 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jožica Čertov, Fran Eller, Janko Ferk, Fabjan Hafner, Maja Haderlap, Gustav Januš, Milka Hartman, Andrej Kokot, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Janko Messner, Jani Oswald, Valentin Polanšek, Jozej Strutz.

September 2000. Almanah literarne delavnice »Milka Hartman« 2000 v Libučah pri Pliberku. Uredil Vinko Ošlak. Celovec: Mohorjeva, 2000. 63 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Zalka Kelih-Olip, Vincenc Gotthardt, Tim Oliver Wüster.

Guten Abend, Nachbar! Dober večer, sosed! Literarische Texte von Peter Altenberg bis Oton Župančič. Literarna besedila od Petra Altenberga do Otona Župančiča. Izdajatelja Matjaž Kmecl, Georg Pichler. Prevod Janez Gradišnik, Erwin Köstler, Klaus Detlef Olof, Borut Trekman. Celovec: Drava 2000. 86 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Maja Haderlap, Janko Messner, Jani Oswald.

Kärnten literarisch. Izdajatelji Klaus Amann, Fabjan Hafner, Hubert Lengauer, Michaela Monschein. Prevod Theodor Domej, Fabjan Hafner, Peter Handke, Horst Ogris, Klaus Detlef Olof, Johann Strutz. Celovec: Drava 2002. 432 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Maja Haderlap, Valentin Zdravko Haderlap, Gustav Januš, Urban Jarnik, Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Janko Messner, Jani Oswald, Tonči Schlapper, Romana Verdel.

Gelesen in Klagenfurt. 30 Jahre Lesungen in der Landhausbuchhandlung. Kärntner Literaturalmanach. Izdajatelj Wilhelm Baum. Celovec-Dunaj: Kitab, 2002. 272 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Janko Ferk, Fabjan Hafner, Gustav Januš, Florjan Lipuš.

Celovška knjiga. Pesmi, zgodbe in pričevanja. Izbral in uredil Reginald Vospernik. Ljubljana-Celovec: Slovenska matica, Mohorjeva, 2004.
378 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Fran Eller, Florjan Lipuš, Urban Jarnik, Jožica Čertov-Druml, Janko Messner, Karel Prušnik-Gašper, Andrej Kokot, Franc Resman, Mirko Kumer, Jozej Strutz, Maja Haderlap, Tonče Schlapper, Jože Blajs, Anita Hudl, Cvetka Lipuš, Martin Kuchling, Janko Ferk, Jani Oswald, Gustav Januš, Herman Germ, Vinko Ošlak, Reginald Vospernik.

Wegen der Gegend: Kärnten. Literarische Reisen durch Kärnten. Izdajatelja Barbara Higgs in Wolfgang Straub. Frankfurt am Main: Eichborn, 2004. 112 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Gustav Januš, Fabjan Hafner, Florjan Lipuš, Janko Messner.

Tagbilder und Gegenwelten. Antologija koroške pisateljske zveze. Sestavil Gerard Kanduth. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2004.
205 str.
Zastopan avtor: Gustav Januš.

Nove večernice. Geschichten aus Kärnten/Koroška. Slovensko-nemško. Izdajatelji Emil Krištof, Doris Moser, Helga Rabenstein. Prevod Marija Smolić in Fabjan Hafner. Celovec: Drava, Univerzitetni kulturni center Unikum, 2005. 143 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Janko Ferk, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Andrej Kokot, Jani Oswald.

Besedolomnice. Novejše literarno ustvarjanje na Koroškem. Izbrala in uredila Irena Destovnik und Andrej Furlan. Ilustracije Karl Vouk. Trst-Celovec: Založništvo tržaškega tiska, Slovenska prosvetna zveza, 2006. 103 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Jozej Strutz, Franc Merkač, Janko Ferk, Cvetka Lipuš, Fabjan Hafner, Rezka Kanzian, Martin Kuchling, Tim Oliver Wüster.

Brücken zwischen Drau und Save. Mostovi med Dravo in Savo. Slovensko-nemško. Izdajatelj Vinzenz Jobst. Prevod iz slovenščine Andrej Kokot, v slovenščino Barbara Budin in Štefan Pinter. Celovec: Wieser, 2006. 147 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Tomaž Šturm, Andrej Kokot, Saška Innerwinkler.

Neue österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch. Izdajatelja Gerald Kurdoglu Nitsche, Bruno Gitterle. Innsbruck: Haymon, 2008. 383 str.

Zgodbe iz maTjaževe dežele. Izdajatelj Andrej Leben. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 213 str.
Zastopane avtorice in avtorji: Janko Messner, Peter Mohar, Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Lipej Kolenik, Milka Hartman, Anita Hudl, Kristijan Močilnik, Martin Kuchling.