Anton Haderlap

A V T O R
Anton Haderlap, rojen 1930 v Lepeni pri Železni Kapli. Kot 14-letnik partizanski kurir. Gozdni delavec, potem gozdni upravitel in lovski čuvaj. Živi v Feldkirchnu.

Anton Haderlap 1 Anton Haderlap 2 Anton Haderlap 3 D E L A
Pesmi. Spremna beseda Karel Prušnik-Gašper. Ilustracije Jurij Mikuletič. Celovec: Klub prijateljev lova, 1982. 95 str.

Graparji. Spomini. Celovec: Drava, 2007. 158 str.

Graparji – So haben wir gelebt. Erinnerungen eines Kärntner Slowenen an Frieden und Krieg. (= Graparji. Spomini kotroškega Slovenca na mir in vojno.) Prevod Metka Wakounig in Klaus Amann. Celovec: Drava, 2008. 175 str.

Moje zarje. Spomini na povojna leta. Celovec: Drava, 2013. 132 str.

Morgenröte. Erinnerungen an die Nachkriegszeit. (=Moje zarje). Prevod Vida Obid. Celovec: Drava, 2015. 129 str.