Blaž Reichman

A V T O R
Blaž Reichman, rojen 1883 v Bilčovsu, umrl 1952 v Ljubljani. Po obisku ljudske šole v Bilčovsu in meščanske šole v Celovcu je vstopil v celovško humanistično gimnazijo. Jeseni 1904 se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze na Dunaju. Študij prava je zaključil marca 1910, promoviral pa leta 1912. Sodnijski izpit je opravil leta 1913. Do leta 1918 je služboval na devetih okrajnih sodiščih na Koroškem. Novembra 1918 je bil sprejet v službo države SHS in imenovan za okrajnega sodnika v Borovljah. Tu je ostal vse do odhoda v Jugoslavijo konec oktobra 1920. Po plebiscitu kljub prošnji ni bil sprejet v avstrijsko službo. Do leta 1946 je bil zaposlen na raznih sodiščih v Jugoslaviji.

Blaž Reichman 1 D E L O
V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji.
Spomini Bilčovščana na avstro-ogrsko monarhijo in na Kraljevino Jugoslavijo. Uredil in spremno besedo napisal Avguštin Malle. Celovec: Drava, 2013. 260 str.