Franc Kukovica

A V T O R
Franc Kukovica, rojen 1933 v Plaznici pri Železni Kapli. Učiteljišče v Ljubljani. Tovarniški delavec. Od 1963 ljudskošolski učitelj v Žitari vasi, 1974 do 1995 ravnatelj na isti ljudski šoli. Angažirano zavzemanje za dvojezičnost v šoli. Avtor več učbenikov in učnih pripomočkov. 1984 do 1995 predsednik Strokovnega pedagoškega združenja. Občinski odbornik v Žitari vasi. Živi v Žitari vasi.

Franc Kukovica 1 Franc Kukovica 2 D E L O
Nepozabljeno. Otrok med nacizmom.
Spomini na leta 1939–1945. Celovec: Drava, 2006. 111 str.

Als uns die Sprache verboten wurde. Eine Kindheit in Kärnten 1938-1945. (= Nepozabljeno) Prevod Traudi Pasterk. Celovec: Drava, 2008. 127 str.