Franc Petek

A V T O R
Franc Petek, rojen 1885 v Stari vasi, umrl 1965 v Celovcu. 1911 na Dunaju promoviral iz medicine. Prakticiral v Celovcu in Velikovcu. Po plebiscitu 1920 eden vodilnih koroškoslovenskih politikov. Bil je izdajatelje lista Koroški Slovenec in od 1923 do 1934 deželnozborski odbornik. Predsednik Političnega in gospodarskega društva Slovencev na Koroškem. V letih avstrofašizma 1934 do 1938 se je umaknil iz politike. 1941 zaprt, prepoved prakticiranja. 1945 predsednik OF (Osvobodilna fronta) za Koroško. 1955 je bil med ustanovitelji Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Izdajatelj Slovenskega vestnika.

Franc Petek 1 D E L O
Iz mojih spominov. Pripravil tekst in napisal opombe. Janko Pleterski. Sodeloval pri opombah Tone Zorn. Uvodna beseda Franci Zwitter. Ljubljana-Borovlje: Slovenska matica, Drava, 1979. 287 str.