Franc Resman

A V T O R
Franc Resman, roejn 1889 v Ledincah, umrl 1968 prav tam. Izučen mlinar. 1914 ranjen v Galiciji, rusko vojno ujetništvo. Po vojni prevzame domačo kmetijo. 1922 prvi predsednik krajevnega slovenskega prosvetnega društva, več kot 25 let občinski odbornik. 1942 z osemčlankso družino deportiran v nemški rajh, imovina zaplenjena. 1945 vrnitev, vračilo kmetije leta 1948. Živel je na Tratnikovi domačiji v Ledincah.

Franc Resman 1 Franc Resman 2 D E L O
Rod pod Jepo. Spomini Tratnikovega očeta iz Ledinc. Celovec: Mohorjeva, 1971. 237 str.

Rod pod Jepo. Kronika Franca Resmana, Tratnikovega očeta. Ponatis izdaje iz leta 1971. Uvod Anica Lesjak-Ressmann. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2005. 224 str.

Rod pod Jepo. Kronika Franca Resmana, Tratnikovega očeta. Nemško-slovenska izdaja. Prevod Martina Arneitz et al. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2005. 455 str.